Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44336
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Bendokienė, Inga;Gražulevičienė, Regina
Title: Influence of truck traffic on acoustic pollution in Kaunas districts crossed by highways
Other Title: Krovininio autotransporto įtaka akustinei taršai respublikinės reikšmės magistralių kertamuose Kauno mikrorajonuose
Is part of: Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Vilnius Gediminas technical university, Vol. 17, no. 4 (2009)
Extent: p. 198-204
Date: 2009
Keywords: Aplinkos triukšmo lygis;Autotransporto srautai;Kitimų prognozavimas;Krovininis transportas;Environmental noise level;Road traffic flow;Modelling of changes;Heavy vehicles
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti krovininio autotransporto įtaką akustinei taršai Kauno mikrorajonuose, kuriuos kerta respublikinės reikšmės magistralės – Islandijos plentas ir vakarinis lankstas. Aplinkos triukšmo lygis ir transporto srautų intensyvumas Eigulių ir Šilainių seniūnijoje buvo matuotas 34 taškuose – dieną, vakare ir naktį. Duomenims apdoroti taikyta geografinių informacinių (GIS) sistemų technologijos, SPSS 12.0.1 ir Statistica 15 statistinės analizės paketai. Tyrimų rezultatai: vidutinis ekvivalentinis triukšmo lygis Eigulių seniūnijoje dieną prie pagrindinių gatvių siekė 70 dBA, vakare – 68,6 dBA, o naktį – 61,1 dBA ir iš esmės nesiskyrė nuo Šilainių seniūnijos, atitinkamai 67 dBA, 65 dBA ir 58 dBA. Magistraliniuose keliuose, kertančiuose Eigulių ir Šilainių seniūnijas, vidutinis transporto srautų intensyvumas dieną ir vakare buvo 5 kartus, naktį 6 kartus didesnis nei vidutinis srautų intensyvumas pagrindinėse gatvėse tuo pačiu metu, o krovininio autotransporto dalis dieną 3 kartus, o vakare 2 kartus viršijo vidutinius pagrindinių gatvių srautus. Nustatyta sąsaja tarp transporto srautų intensyvumo ir triukšmo lygio: Eigulių seniūnijos dienos koreliacijos koeficientas buvo 0,85, vakaro ir nakties – 0,83, o Šilainių seniūnijos – atitinkamai 0,78, 0,77 ir 0,80. Transporto srautų sudėties modeliavimo duomenimis, padidėjus krovininio transporto proporcijai 2 %, gatvėse, kuriose transporto srautas didesnis nei 300 aut./val., triukšmo lygis padidėtų 1,1 dBA, o kur transporto srautas mažesnis nei 200 aut./val., triukšmo lygis padidėtų 1,8 dBA (koreliacijos koeficientas – 0,63). Krovininio transporto įtaka akustinei taršai didesnė mikrorajonuose, kuriuose transporto srautai nedideli
The aim of the study was to assess the influence of truck traffic on acoustic pollution in two Kaunas districts crossed by highways- Eiguliai and Šilainiai. Composition of traffic flow and noise measurements were conducted near the main streets and national highways that cross the districts. GIS and statistical software SPSS 12.01 were used for the data analysis. The study results showed that mean noise level near the main streets was 70 dB(A) in the daytime,– 68.6 dB(A) in the evening and at night it was 61.1 dB(A) in Eiguliai, and in Šilainiai it was 67 dB(A), 65 dB(A) and 58 dB(A), correspondingly. On the highways, crossing the districts, heavy vehicles compose about 3 times higher part of total traffic flow during the day and about 2 times in the evening compared to other main streets. The noise level depended on the traffic flow and correlation coefficient fluctuated from 0.77 to 0.85. The modelling of traffic flow showed, that the increase of trucks proportion by 2 percent would increase the traffic noise by 1.1 dB(A) in the streets with traffic flow of 300 veh./hour or more, and by 1.8 dB(A) with traffic flow of 200 veh./hour or less. Our findings suggest that the influence of heavy vehicles on acoustic pollution is higher in the districts with lower traffic flow
Internet: https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/6540/5667
https://doi.org/10.3846/1648-6897.2009.17.198-204
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

7
checked on Apr 3, 2021

Page view(s)

17
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.