Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40299
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šernas, Donatas;Stravinskienė, Vida
Title: Girionių parko oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodais
Other Title: Air quality evaluation of Girionys park using methods of passive lichenoindication
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 20 - tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2014 m. gegužės 7-9 d. = Human and nature safety : proceedings of the 20th international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2014, d. 2
Extent: p. 47-50
Date: 2014
Keywords: Epifitinės kerpės;Lichenoindikacija;Oro kokybė;Epiphytic lichens;Lichenoindication;Air quality
Abstract: Darbo tikslas – įvertinti Girionių parko oro kokybę taikant pasyviosios lichenoindikacijos metodus. Buvo ištirta 3,5 km2 teritorija, kurioje identifikuotos ant 56 apskaitos medžių augančios epifitinių kerpių rūšys ir bendrijos. Teritorija buvo suskirstyta į 14, 0,25 km2 kvadratų, įvertinta rūšių įvairovė, procentinis padengimas ir poleotolerantiškumo indeksas (PI). Aptikta 20 epifitinių kerpių rūšių: 8 krūmiškųjų, 7 lapiškųjų ir 5 žiauberiškųjų kerpių. Mažas žiauberiškųjų ir didelis krūmiškųjų kerpių rūšių skaičius indikuoja nedidelę taršą ir žemą teritorijos antropogenizacijos laipsnį. Mažo procentinio epifitinių kerpių padengimo (1 klasė) nustatyta nebuvo, vidutinis procentinis padengimas (2 klasė) nustatytas tik 5 % tirtos teritorijos, o sąlyginai didelis procentinis padengimas (3 klasė) nustatytas net 95 % tirtos teritorijos. Vidutinis tirtos teritorijos PI yra 5,38. Atlikus lichenoindikacinį zonavimą galima konstatuoti, kad 64 % tirtos teritorijos yra vidutiniškai, o 36 % teritorijos – mažai užteršta. Pagal nustatytų lichenoindikacinių rodiklių reikšmes galima teigti, kad epifitinių kerpių bendrijų gausumui ir pasiskirstymui didžiausią įtaką daro transporto priemonių emisijų tarša bei organinio kuro deginimas kūrenant aplinkinėse teritorijose. Taikant vienfaktorinę dispersinę analizę (One–way ANOVA) nustatyta, kad kerpių procentinis padengimas ir PI kinta priklausomai nuo rajono statistiškai patikimai (p<0.05). Statistiškai reikšmingas neigiamas koreliacinis ryšys nustatytas tarp procentinio padengimo ir PI (p<0,05)
Aim of this work was to evaluate the Girionys park air quality using methods of passive lichenoindication. This method was used to 3.5 km2 area. This area has been described by epiphytic lichen community growing on 56 trees. The area was divided into 14 squares of 0.25 km2. Air quality has been assessed using lichenoindicational parameters: number of species, percentage coverage and the index of poleotolerance (PI). 20 species (8 species of shrubby lichens, 7 of leafy and 5 of crusty) of epiphytic lichen were found. Average percentage of epiphytic lichens coating Girionys park investigated territory is 48.7 %. The maximum percentage of the coverage has been allocated on a square of 67.25 %. This square is the furthest from potential sources of pollution; it is far from the road. Small percentage of the epiphytic lichen coverage (class 1) has not been established, the average percentage of coverage (class 2) is set just 5 % of the test area, and the relatively high percentage of coverage (class 3) 95 % of the investigated area. With the help of lichenoindication mapping observed that 64% of the test area is moderately polluted, and 36% of the area is a low polluted. According to various indicators of trends observed, it can be said that the greatest impact on epiphytic lichen communities to pollution was falling from vehicle emissions and fossil fuel heating the surrounding areas. For the purposes of Univariate analysis of variance (one-way ANOVA) was found that the percentage of lichen coverage and PI varies depending on the area statistically significant (p <0.05). Significant negative correlation was found between the percentage of coverage and PI (p <0.05)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/40299
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.