Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38613
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Dagiliūtė, Renata;Žiukelytė, Inga
Title: Economy growth, energy consumption and climate change : Lithuanian case
Other Title: Ekonomikos augimas, energijos sąnaudos ir klimato kaita : Lietuvos atvejis
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 20 - tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2014 m. gegužės 7-9 d. = Human and nature safety : proceedings of the 20th international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2014, d. 3
Extent: p. 129-132
Date: 2014
Keywords: Darnus vystymasis;Ekonomikos augimas;Energijos suvartojimas;Klimato kaita;Sustainable development;Economic growth;Energy consumption;Climate change
Abstract: Europos Komisija yra pateikusi įvairių iniciatyvų, siekiant paremti politiką, pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio ir „žalios“ ekonomikos, kadangi vartotojiškas požiūris, noras turėti daugiau, lėmė finansų krizę, sukrėtusią dominuojantį ekonominį modelį. Pagrindinis Lietuvos Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos (2009) tikslas taip pat yra sumažinti su ekonomikos plėtra susijusį poveikį aplinkai. Dėl to, šio tyrimo tikslas yra ištirti energijos ir šiltnamio reiškinį skatinančių teršalų išmetimo priklausomybę nuo ekonomikos augimo ir galimas tendencijas pagal tris ekonominio augimo scenarijus. Trys galimi ekonominio augimo scenarijai parodė, kad jei šalies ekonomika vystysis pagal pirmąjį (16 % BVP augimas per laikotarpį) arba antrą (nulinis BVP augimas) scenarijų, tikslas atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo ir taršos būtų pasiektas tik tam tikru mastu. Tačiau, norint žymiai pagerinti situaciją, reikalingas spartesnis ekonominis augimas. Be to, energetikos ir kovos su klimato kaita susijusios politikos galėtų labai prisidėti prie „žalio“ augimo ir ilgalaikio darnumo
Recently European Commission has provided various initiatives to support policies for transition to low-carbon and green economy, as consumeristic approach to maximize income, the desire to have more has led to the financial crisis that in turn has shaken dominant economic model. The main aim of the Lithuanian National Sustainable Development Strategy (2009) is also to reduce environmental pressures related to economy development. Regarding this, the aim of the study is to examine dependence of energy consumption and greenhouse emissions from economic growth and possible tendencies according to three possible scenarios for economic development. Three possible scenarios for economic development has shown that if country’s economy develops according to the first (16% overall GDP growth during the period) or second (zero GDP growth) scenario, the aim to decouple the economy growth from resource use and pollution would be reached to some extent. However, to reach significant improvement more pronounced economic growth is needed. In addition, energy and climate change related policies could highly contribute to the green growth and long-term sustainability
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38613
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

9
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.