Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38529
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDėdelė, Audrius-
dc.contributor.authorGražulevičienė, Regina-
dc.contributor.authorBendokienė, Inga-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T15:03:49Z-
dc.date.available2018-10-06T15:03:49Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn13921649-
dc.identifier.otherVDU02-000010431-
dc.identifier.urihttp://www.itc.ktu.lt/index.php/erem/article/view/212-
dc.description.abstractŠiame straipsnyje nagrinėjamas ryšys tarp individualios nėščių moterų ekspozicijos azoto dioksidu (NO2) ir priešlaikinio gimdymo rizikos. Epidemiologinio tyrimo tikslas – nustatyti ryšį tarp gyvenamosios vietos oro taršos NO2 ir priešlaikinio gimdymo rizikos. Ryšiui nustatyti atliktas atvejis – kontrolė tyrimas, kuris apėmė visus 2008–2009 m. Kaune gimusius vienavaisius naujagimius. Atvejų grupę sudarė 187 naujagimiai, gimę iki 37 nėštumo savaitės, o kontrolinę – 3100 laiku gimę vienavaisiai naujagimiai. Informacija apie potencialius priešlaikinio gimdymo rizikos veiksnius surinkta apklausus motinas. Individualiai ekspozicijai NO2 nustatyti geokodavome moterų adresus ir juos susiejome su sumodeliuota tos vietos NO2 koncentracija. NO2 sklaidos modeliavimą atlikome naudojant AIRVIRO programą. Naudojant daugiaveiksnę logistinę regresiją, apskaičiuota standartizuota santykinė priešlaikinio gimdymo rizika tarp skirtingos ekspozicijos veikiamų ir neveikiamų motinų viso nėštumo metu ir atskirais trimestrais (galimybių santykis, GS) ir 95 % pasikliautinieji intervalai (PI). NO2 gyvenamojoje aplinkoje didino priešlaikinio gimdymo riziką. Ši rizika buvo didesnė kada nėščios moterys pirmame ir antrame nėštumo trimestruose gyveno didesnėje – 24,0–53,2 µg m-3 azoto dioksido koncentracijos zonoje, GS 1,21, 95% PI 0,84–1,75 ir 1,22, 95% PI 0,84–1,76, atitinkamai. Gautų rezultatų duomenimis, priešlaikinio gimdymo riziką gali didinti leistinų higienos normų neviršijanti oro tarša NO2 gyvenamojoje aplinkojelt
dc.description.abstractSeveral epidemiological studies have found relationships between exposures to air pollution and adverse birth outcomes, particularly for traffic-related air pollutants, suggesting that the exposure may increase risk for preterm birth. Nitrogen dioxide (NO2) is the main traffic-related urban air pollutant associated with health effects. The purpose of this study was to assess individual maternal exposure to NO2 during pregnancy and to investigate links between the exposure and preterm birth risk in Kaunas, Lithuania. Prospective cohort study comprised all singleton newborns, born to Kaunas citizens in 2008-2009. Case group consisted of 187 preterm births (< 37 weeks), while controls were 3100 term (≥ 37 weeks) singleton newborns. Individual exposure to NO2 was assigned to every subject during each trimester pregnancy as well as throughout the entire pregnancy by using a dispersion air quality modelling system AIRVIRO. To assess the association between preterm birth and exposure to NO2 we used logistic regression analysis and calculated odds ratios (OR) and their 95% confidence intervals (95% CI). Pregnant women exposed to NO2 have a slightly increased risk of preterm birth. This risk was shown to be higher when women were exposed to NO2 levels 24.0–53.2 µg m-3 during the first and second trimesters, OR 1.21, 95% CI 0.84–1.75 and 1.22, 95% CI 0.84–1.76, respectively. The study results indicate that residential air pollution might contribute to preterm birth risken
dc.description.sponsorshipAplinkotyros katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 49-56-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofAplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija, 2011, Nr. 2(56)-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.relation.isreferencedbyCurrent Abstracts (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyINSPEC-
dc.relation.isreferencedbyEnvironment Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyEnvironment Index (EBSCO)-
dc.subjectAzoto dioksidaslt
dc.subjectEkspozicijalt
dc.subjectModeliavimaslt
dc.subjectPriešlaikinis gimdymaslt
dc.subjectNitrogen dioxideen
dc.subjectExposureen
dc.subjectModellingen
dc.subjectPreterm birthen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titleIndividual exposure to nitrogen dioxide and preterm birth risk in Kaunasen
dc.title.alternativeIndividuali ekspozicija azoto dioksidu ir priešlaikinio gimdymo rizika Kaunelt
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation34-
dc.date.updated2012-01-06T12:25Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "10431"}, "publisher": {"other": ["Technologija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-1649"], "code": "S4", "subject": ["N012"], "url": ["http://www.itc.ktu.lt/index.php/erem/article/view/212"], "country": "LT", "language": "en", "area": "N", "original": true, "pages": 8, "sheets": 0.571, "timestamp": "20120106122546.0", "account": {"year": 2011, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Aplinkotyros katedra", "id": "0101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "A8840FF145F12B50E9134A66D96A46BE", "lname": "Dėdelė", "fname": "Audrius", "status": "1", "orcid": "0000-0001-7041-9980", "name": "Dėdelė, Audrius"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Aplinkotyros katedra", "id": "0101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "BEC162E4F9A5CE824E3A9C48E42E30CC", "lname": "Gražulevičienė", "fname": "Regina", "status": "1", "orcid": "0000-0002-0210-8053", "name": "Gražulevičienė, Regina"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Aplinkotyros katedra", "id": "0101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "01F44A3D471CBB126CA822B80B8F1AEF", "lname": "Bendokienė", "fname": "Inga", "status": "0", "name": "Bendokienė, Inga"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.