Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38453
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Žaltauskaitė, Jūratė
Title: Municipal effluents phytotoxicity evaluation using terrestrial and aquatic plants
Other Title: Municipalinių nuotekų fitotoksiškumo vertinimas taikant sausumos ir vandens augalų testus
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 2
Extent: p. 151-154
Date: 2011
Keywords: Biotestai;Ankstyvojo augimo testas;Nuotekos;Fitotoksiškumas;Toksiškumo testavimas;Bioassays;Early seedling growth test;Effluents;Phytotoxicity;Toxicity testing
Abstract: Vilniaus municipalinių nuotekų toksiškumas buvo vertintas taikant sausumos ir vandens augalų biotestus. Buvo tirtos nevalytos ir biologiškai išvalytos nuotekos. Nuotekų toksiškumas buvo įvertintas sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) sėklų dygimo ir trumpalaikio ankstyvojo augimo ir Lemna minor augimo slopinimo testais. L .minor augimą slopino tik nevalytos nuotekos: EC50 augimo greičiui buvo 63.4% WW, biomasei – 52.3 % WW. Nevalytos ir valytos nuotekos slopino L. sativa šaknelių augimą apie 70 % ir nustatytos EC50 vertės atitinkamai yra 47,2 % ir 61,1 % WW. Nustatyta, kad dėl didelės maisto medžiagų kuoncentracijos nuotekose, buvo skatinamas L. sativa stiebelių ir biomasės augimas
The toxicity of Vilnius municipal effluents was evaluated using the bioassays with terrestrial and aquatic higher plants. Toxicity tests were performed on samples of untreated and biologically treated wastewater. Wastewater toxicity was assessed using seed germination and short-term early seedling growth test of lettuce (Lactuca sativa L.) and growth inhibition test of Lemna minor. The inhibition of growth of L .minor was detected only in untreated wastewater: EC50 for growth rate was 63.4% WW, for biomass – 52.3 % WW. Untreated and biologically treated effluents inhibited the growth of L. sativa roots by 70 % and EC50 was 47.2% WW and 61.1 % WW, respectively. The growth of shoots and total biomass were stimulated due to exposure to effluents; stimulation effect was determined by sufficiently high concentrations of nutrients
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38453
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.