Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38388
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Dagiliūtė, Renata;Jakutytė, Evelina
Title: Pasiryžimas mokėti už atsinaujinančią energiją : nuomonių ir nuostatų tyrimas
Other Title: Willingness to pay for renewable energy: survey of views and attitudes
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 2
Extent: p. 138-141
Date: 2011
Keywords: Atsinaujinanti energija;Požiūriai;Visuotinis atšilimas;Renewable energy;Attitudes;Global warming
Abstract: Didėjantis energijos poreikis, sparčiai kylančios naftos kainos, nestabilus energijos išteklių tiekimas ir nuogąstavimai dėl visuotinio atšilimo lėmė, kad energetikos sektorius tapo vienu problematiškiausių aplinkos apsaugos, energetinio saugumo atžvilgiu. Todėl darbe siekiama aptarti atsinaujinančios energijos (AE) naudojimo tendencijas Lietuvoje, nustatyti, ar gyventojai suvokia atsinaujinančios energijos teikiamą naudą bei įvertinti Lietuvos energijos vartotojų pasiryžimą pirkti tokią energiją. Nors atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Lietuvoje tolygiai auga, tačiau šiuo metu tik 8-9 % energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Apklausos metu nustatyta, kad didžioji dalis respondentų (84,4 %) žino atsinaujinančios energijos rūšis ir pritaria (89,6 %) energijos naudojimui iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tačiau net 59,2 % apklaustųjų visiškai nepasiryžę mokėti daugiau už tokią energiją. Respondentai, kurie sutinka mokėti daugiau už atsinaujinančią energiją, dažniausiai yra pasiryžę mokėti iki 5 % daugiau. Dažniau yra pasiryžę mokėti tie respondentai, kurių pajamos yra didesnės. Taigi, Lietuvoje, nors ir vangiai, tačiau formuojasi tinkama situacija etinių taršos mažinimo metodų plėtrai, kai gyventojai savanoriškai pasiryžę mokėti daugiau už švarius energijos šaltinius. Svarbu toliau skatinti atsinaujinančių energijos išteklių kūrimą ir naudojimą, kuris finansiškai būtų kuo palankesnis šalies gyventojams
Over the past decades lifestyle and increasing prosperity had a significant impact on energy sector and related environmental impact. The increasing demand on energy, rapidly rising oil prices, instability of energy supplies and fears of global warming has led to the energy sector becoming a problematic one. Therefore, the aim of this work – to discuss tendencies of consumption of renewable energy (RE) in Lithuania and to assess whether the Lithuanian people understand the benefits of renewable energy and to determine willingness of Lithuanian people to pay for renewable energy. Though consumption of renewable energy is growing recently, only 8-9% of energy is produced from renewable energy sources in Lithuania. The survey results showed, that the majority of respondents is aware about renewable energy (84.4%) and supports (89.6%) the use of energy from renewable energy sources, but the significant proportion (59.2%) are not willing to pay higher price for energy from renewable energy sources. Those willing to pay for renewable energy mostly agreed to pay up to 5% more. The survey also disclosed the relationship between income and willingness to pay the higher price for renewable energy. Results show, that the situation weakly but is becoming more suitable for the development of ethical methods for reducing pollution, when people voluntarily are willing to pay more for clean energy sources. It is also important to focus on ways, promoting the development of renewable resources, which would be financially more favourable to Lithuanian people
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38388
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

87
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.