Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38336
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Stravinskienė, Vida
Title: Aplinkos interesų integravimas į Lietuvos energetikos sektorių
Other Title: Integration of environmental interests in the energetic sector of Lithuania
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 1
Extent: p. 99-102
Date: 2011
Keywords: Energetika;Kardifo procesas;Darnus vystymasis;Atsinaujinantys energetiniai ištekliai;Energetic;Cardiff process;Sustainable development;Renewable energy resources
Abstract: Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos energetikos sektoriaus ypatybes, dabartinę situaciją ir ateities perspektyvas, paremtas Kardifo proceso nuostata integruoti aplinkos interesus į šį sektorių. Analizuojamos pagrindinės šalies energetikos problemos, energijos intensyvumo kitimas, Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje aplinkos taršos mažinimo politikoje bei energetikos darnaus vystymosi uždaviniai. Energetika yra vienas taršiausių ekonomikos sektorių. Alternatyva aplinkos taršai, atitinkanti Kardifo proceso ir darnaus energetikos vystymosi principams yra atsinaujinančių energetinių išteklių naudojimo didinimas. Lietuva, kaip ir dauguma kitų Europos valstybių, energetikos sektoriuje susiduria su 3 esminiais iššūkiais: energetinės nepriklausomybės, darnios energetikos sektoriaus plėtros bei konkurencingumo. Pagrindiniai Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos prioritetai – patikimas, saugus energijos tiekimas mažiausiomis išlaidomis, užtikrinant Lietuvos energetikos sektoriaus konkurencingumą ES energijos rinkoje, energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir taršos mažinimas
The aim of study – to analyze the characteristics of the Lithuanian energetic sector, current situation and future perspectives, based on the provision of the Cardiff process to integrate environmental concerns into energetic sector. Evaluate the changes of energy intensity and reveal the participation of Lithuania in international environmental policy, energy and sustainable development challenges in the country to analyze the underlying energy. Energetic is one of the most polluting sectors of the economy. Alternative to the environmental pollution, consistent with the Cardiff process and the principles of sustainable energetic development would be from renewable energy resources increase. Lithuania, like many other European countries in the energetic sector faces three key challenges: energy independence, sustainable energy sector development and competitiveness. The main Lithuanian national energy priorities – a reliable, secure energy supplies at the lowest cost, while ensuring the Lithuanian energy sector more competitive EU energy market, energy efficiency and pollution reduction
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38336
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.