Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38305
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Stravinskienė, Vida;Stankevičiūtė, Inga
Title: Rokiškio miesto oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodu
Other Title: Evaluation of air quality in Rokiškis city using method of passive lichenoindication
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 1
Extent: p. 103-106
Date: 2011
Keywords: Epifitinės kerpės;Llichenoindikacija;Poleotolerantiškumo indeksas;Miesto oro kokybės zonos;Epiphytic lichen;Lichenoindication;Index of poleotolerance;City air quality zones
Abstract: Darbo tikslas – įvertinti Rokiškio miesto oro kokybę pasyviosios lichenoindikacijos metodu. Lichenologiniu požiūriu buvo ištirta beveik visa miesto teritorija – 10 km2. Siekiant gauti oro būklę atspindinčius duomenis, tiriama teritorija buvo suskirstyta į 0,25 km2 kvadratus, kiekviename kvadrate ištira po 4 medžius. Miesto teritorija aiškios rajonavimo sistemos neturi, todėl buvo savarankiškai suskirstyta į 8 rajonus. Oro kokybės vertinimui buvo skaičiuoti tokie rodikliai: rūšių įvairovė, procentinis kerpėmis apaugęs plotas bei poleotolerantiškumo indeksas (PI). Tirtoje teritorijoje buvo aptikta 19 kerpių rūšių: iš jų 4 krūmiškosios, 7 lapiškosios ir 8 žiauberiškosios. Maža rūšių įvairovė bei santykinai didžiausias žiauberiškųjų kerpių rūšių skaičius rodo pakankamai stiprų tirtos teritorijos antropogenizacijos laipsnį. Taikyta vienfaktorinė dispersinė analizė parodė, kad konkreti miesto teritorijos dalis (rajonas) turi įtakos oro kokybę indikuojantiems rodikliams – jie kinta priklausomai nuo miesto rajono. Lichenoindikacinis zonavimas pagal kompleksinio rodiklio PI reikšmes parodė, kad 20 % tirtos teritorijos yra stiprios oro taršos zonoje, 70 % – vidutiniškai užterštos teritorijos ir 10 % – silpnos taršos zonos. Taikant klasterinę analizę (pagal rodiklius: PI, rūšių įvairovė, procentinis padengimas) Rokiškio miesto rajonai suskirstyti į dvi pagrindines grupes. Mažo užterštumo rajonai – Poilsinis, Šiaurinis, Velniakalnis, Pietinis, Vakarinis ir didesnės oro taršos rajonai – Centrinis, Apušotas, Miegamasis. Didžiausia oro tarša pagal PI nustatyta būtent tuose rajonuose, kur antropogenizacijos laipsnis didžiausias: judriausios gatvės, didžiausias užstatymo laipsnis, mažiausia teršalų sklaida
Objective of this study was to evaluate air quality of Rokiškis using methods of passive lichenoindication. Almost all the city area – 10 km2, was examined in lichenologic aspect. In order to obtain data reflecting the state of the air, testing area was divided into squares of 0,25 km2 in each division shall investigate the following 4 trees. Square size and number of trees to research were chosen according to the methodology certified in Europe (Asta et al., 2002). City area haven't clear regioning system, therefore was self–divided into 8 districts. Lichen species diversity, richness and poleotolerance index (PI) was counted in this research. During the research was found 30 lichen species: 4 fruticose, 7 foliose and 8 crustose. Low diversity of species and high percentage of crustose lichens indicate strong antrophogenic degree of examined territory. Applied analysis of variance (one–way ANOVA) showed that the specific areas of the city (city districts) have an impact on air quality indicators – they vary from district city. Lichenoindicative zoning according to values of complex indicator – index of poleotolerance revealed that 20 % of examined territory is in high pollution zone, 70 % in medium pollution zone and 10 % in low pollution zone. Using cluster analysis (according to PI, species diversity, percentage cover) districts of Rokiskis city were divided into two groups: relatively good air quality districts – Poilsinis, Siaurinis, Velniakalnis, Pietinis, Vakarinis and districts with high air pollution – Centrinis, Apusotas, Miegamasis
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38305
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

9
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.