Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35737
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Narauskaitė, Gintarė
Title: Multiplicity of cruising: interactions with the unknown and realisation of cruising for sex in A. K. Campbell‘s The Pride
Other Title: Cruising praktikos daugialypumas: interakcijos su nepažįstamumu ir viešo sekso realizacija A. K. Campbell dramoje The Pride (Pasididžiavimas)
Is part of: Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, [T.] 13
Extent: p. 123-134
Date: 2017
Note: Elektroninis ISSN 2335-8769 klaidingas, E-ISSN 1822-4547 teisingas
Keywords: Viešo sekso paieškos;Viešas seksas viešose erdvėse;Šiuolaikinė D. Britanijos drama;Alexis Kaye Campbellas;Drama „Pasididžiavimas“;Cruising for sex;Public sex;Contemporary British drama;Drama “The Pride”;Campbell, Alexi Kaye
Abstract: Cruising praktika vadinama tokia veikla, kai subjektas vykdo seksualinio akto paieškas viešose erdvėse (angl. cruising for sex). Tad dažnai cruising praktika įvardijama kaip cruising for sex. Tokie autoriai kaip Humphrey‘us, Delph‘as akcentuoja šiai praktikai būdingą neverbalinę kalbą, kaip, akių kontaktas, kūno judesiai, vaikščiojimo pobūdis, kuriais siekiama užmegzti pirminį kontaktą, vedantį į seksualinį aktą. Nepaisant šios veiklos seksualinio pobūdžio, tokie autoriai kaip T. Dean‘as arba Turner‘is taip pat nurodo, jog tai ne tik viešas seksas viešose vietose, bet ir gyvenimo būdas, laisvalaikio leidimo forma. T. Dean‘as, aptardamas cruising, akcentuoja šiai praktikai būdingą kontaktualumą, mezgamą paviršutinišką pokalbį, atpalaiduojančią ir žaismingą atmosferą. Cruising praktikos kontekstas, įtraukiantis ne tik seksualinių impulsų patenkinimą, bet akcentuojantis ir svetingumą, draugiškumą nepažįstamiems, nurodo, kad šia praktika siekiama užmegzti kontaktus, betikslį pokalbį, tačiau visada išlaikyti savo tapatybinį ego neuzurpuotą. Taip pat pažymėtina, jog cruising for sex dažnai priskiriamos negatyvios reikšmės dėl amoralaus elgesio viešose erdvėse, ligų platinimo rizikos (angl. barebacking – seksualiniai santykiai be prezervatyvų). O vyrai, užsiimantys cruising, neretai ir patys stigmatizuoja save. Taip pat cruising praktikai priskiria deviacines reikšmes. Taip pat pažymėtina, jog cruising mezgamas kontaktas yra atvira ir nereglamentuota veikla, valdoma atsitiktinumo, žaismės produkuojamo malonumo
Cruising can be defined as an activity where subjects look for sex in public spaces and is usually called cruising for sex. Authors like Humphrey and Delph emphasize that non-verbal communication, such as eye contact, body language, way of walking, etc., is used to make first contacts that eventually lead to sex. Despite the sexuality of cruising, authors like T. Dean or Turner note that besides public sex, cruising also defines a way of life or indicates a pastime. When discussing cruising, T. Dean emphasizes that contacts, superficial conversations and a playful relaxing atmosphere are characteristic to cruising. The context of cruising not only involves pleasing sexual impulses but also focuses on hospitality and friendliness towards strangers. It notes that this practise is used to establish contacts, engage in a meaningless conversation and start relations for the goal of pleasure, however the identity ego remains free. Furthermore, cruising for sex is often considered to be a negative activity for immoral behaviour in public and the risk to contract sexually transmitted diseases. Men who cruise often stigmatize themselves and assign deviational meanings to cruising. Contacts established while cruising as an open and an unregulated activity are managed entirely by pleasure produced by playfulness of randomness
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35737/1/ISSN1822-4547_2017_N_13.PG_123-134.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35737
https://doi.org/10.1515/mik-2017-0009
Affiliation(s): Menotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2017, nr. 13
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons