Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34453
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Matulionienė, Jūratė;Pundziuvienė, Daiva
Title: The potential of blended esol courses: attitudes and practices among the uk immigrants
Other Title: Mišraus ESOL mokymo galimybės: Didžiosios Britanijos emigrantų požiūris ir patirtis
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas: Vytautas Magnus university, 2017, [T.] 10
Extent: p. 122-135
Date: 2017
Note: Online ISSN 2335-2027
Keywords: ESOL kursai;Technologijų naudojimas anglų kalbos mokymui(si);Nuotolinis anglų kalbos mokymas(is);Migrantų anglų kalbos mokymosi patirtis;Use of ICT in ESOL;ESOL courses for immigrants;Blended English teaching;English learning attitudes;Foreign language learning
Abstract: Bandydami integruotis į naują visuomenę daugybė Didžiosios Britanijos imigrantų pradžioje susiduria su įvairiais iššūkiais. Svarbu pabrėžti, kad kalbinė kompetencija turi didelės įtakos socialinei, ekonominei ir kultūrinei individo integracijai. Imigrantai, turintys skirtingas socialines ir kultūrines sampratas, mokymosi patirtį ir ypač žemą anglų kalbos kompetenciją, dažnai patiria edukacinę ir socialinę atskirtį. Strategija „Europa 2020” pabrėžia technologijų svarbą gyvenant ir mokantis kalbų ne gimtojoje šalyje. Nors esant anglakalbėje šalyje anglų kalbos mokymasis tampa natūraliu ir organišku procesu, vykstančiu neformalioje aplinkoje, formalaus mokymo institucijos Didžiojoje Britanijoje ir imigrantų gimtosiose šalyse taip pat gali būti labai naudingos. Turint omenyje, kad minėtieji besimokantys anglų kalbos dažniausiai pageidauja intensyvesnio mokymo, taip pat dėl profesinių įsipareigojimų ar kitų priežasčių nevisada turintys galimybę lankyti mokymus, mišrus anglų kalbos mokymas(is) galėtų padėti sparčiau pasiekti mokymosi tikslus ir neprarasti ryšio su gimtąja šalimi. Siekiant nustatyti tokių besimokančiųjų poreikius ir pasiūlyti tinkamiausias mokymo(si) formas, atitinkančias šiuos poreikius, buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo ištirti svarbiausius veiksnius, įtakojančius Didžiosios Britanijos imigrantų anglų kalbos kompetencijos tobulinimą, išsiaiškinti besimokančiųjų patirtį ir požiūrį į technologijų naudojimą mokantis anglų kalbos. Be to, tyrimo autorės siekė išsiaiškinti, ar nuotolinis kalbos mokymas, organizuotas imigranto gimtojoje šalyje, galėtų sąlygoti aukštesnius mokymosi rezultatus ir padėti palaikyti kalbinį ir kultūrinį ryšį sujo tėvyne. Tiriamųjų grupę sudarė studentai, besimokantys anglų kalbos ESOL kursuose. [...]
A considerable number of immigrants in the United Kingdom confront challenges as they acculturate into a new way of life, where language competence significantly influences their social, economic and cultural integration. Such immigrants are often at an educational and social disadvantage compared to the majority of population due to their different social and cultural backgrounds, prior educational experience and the lack of language competencies. The use of technologies for teaching / learning the host country language has been emphasized in European Strategy 2020 policy. Although learning of English usually takes place very naturally in an English-speaking informal environment, formal educational institutions in the UK and immigrants’ native countries tend to be very helpful as well. Assuming that such learners of English usually need more intensively-paced learning and knowing that professional commitments or other reasons can prevent them from coming to classes, blended learning can help them reach their goals faster and not lose connection with their native country. In order to develop insight into such English learners’ needs as well as to identify teaching forms that could help in meeting these needs, this study used a survey to explore the most important factors influencing the development of the UK immigrants’ English language competence and students’ general practice of using ICT for English learning and their attitudes towards ICT in foreign language learning. Furthermore, the research aimed to answer the question whether a blended strategy of language learning organized by their native countries institutions would be able to positively influence the learning outcomes while maintaining a connection with their native country and culture. The research sample was a group of English learners enrolled in an ESOL course. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34453/3/ISSN2335-2027_2017_N_10.PG_122-135.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34453
https://doi.org/10.1515/sm-2017-0006
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 10
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons