Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34196
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mačianskienė, Nemira
Title: Kalbinės kompetencijos tobulinimas aukštojo mokslo sistemoje veiklos pasaulio iššūkių kontekste
Is part of: Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, nr. 19
Extent: p. 88-101
Date: 2010
Keywords: Bendrosios kompetencijos;Kalbinė kompetencija;Daugiakalbystė;Studijų krypčių reglamentas;Profesinio rengimo standartai;Basic competence;Language competence;Multilingualy;Vocation education standarts;Labour market
Abstract: Straipsnyje analizuojama užsienio kalbų koncepcijos įgijimo svarba XXI amžiaus daugiakalbėje ir daugiakultūrėje visuomenėje. Europos Sąjungos dokumentuose, atsižvelgiant į veiklos pasaulio reikalavimus, jau dešimtmetį keliamas tikslas europiečiams įgyti dviejų - trijų užsienio kalbų kompetencijas, tačiau netolygus dėmesys kalbų mokymui skirtinguose švietimo sistemos lygmenyse nesudaro sąlygų įgyti, išlaikyti ir tobulinti daugiakalbę kompetenciją. Tyrimo analizė atskleidė, kad Lietuvos politiniai dokumentai kalbų tobulinimo klausimais reglamentuoja tik bendrojo lavinimo mokyklų veiklą, o tolesnei formaliojo išsilavinimo grandžiai – aukštojo mokslo sričiai - keliami labai abstraktūs reikalavimai.[...]
Emphasising the importance of foreign language competence in the 21st century multilingual and multicultural environment as well as presenting an outlook of a meta-analysis of research into the effect of storage of language skills for company competitiveness, turnover and export, the article analyses the legal documents of the Lithuanian Republic which underlie the designing of curricula in higher education institutions. The method of content analysis was used to investigate 27 study field regulations approved by the Ministry of Education and Science and 20 standards of vocational training for ISCED level 5 with regard to the requirements for foreign language learning set in the standards and regulations.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34196/1/ISSN2029-8447_2010_N_19.PG_88_101.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34196
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2010, nr. 19
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.