Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33477
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kasčiukaitis, Arvydas
Title: God as Father in the intertestamental jewish writings
Other Title: Dievas kaip Tėvas tarptestamentinėje žydų raštijoje
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 36 (2010)
Extent: p. 35-49
Date: 2010
Keywords: Dievo Tėvystė;Ištikimybė;Artimumas;Meilė;Gailestingumas;Apsauga;Išgelbėjimas;Divine Fatherhood;Fidelity;Proximity;Love;Mercy;Protection;Salvation
Abstract: Straipsnyje apžvelgiamas Dievo kaip Tėvo įvaizdis tarptestamentinėje žydų raštijoje. Turima omenyje daugybė skirtingų nekanoninių, numanomai žydiškų ekstrabiblinių raštų, kurie yra ankstesni už apaštalo Pauliaus laiškus; ar bent iš to paties laikotarpio, tačiau jų atsiradimui neturėjo įtakos ankstyvoji krikščionybė. Vis dėlto šios apokaliptinės bei filosofinės literatūros, įvairių testamentų, maldų, psalmių ir t. t. datavimas nėra labai tikslus ir įvairių mokslininkų nurodomas jų parašymo laikotarpis yra gana platus: nuo 200 m. pr. Kr. iki 200 m. po Kr. Tokie mokslininkai kaip J. Jeremiasas (1966), P. Pokorný (1971), M. Hengelis (1975), B. Byrne’as (1979), J. Schlosseris (1987), A. Strotmann (1991), daugiau ar mažiau nagrinėję šią temą, kartais nurodo skirtingus raštus (kuriuose galimai vaizduojama Dievo tėvystė) ir jų kilmę. Kadangi iš minėtų autorių B. Byrne’as ir A. Strotmann išsamiausiai analizuoja šią temą, straipsnyje pateikiama Dievo kaip Tėvo paveikslo sintezė daugiausia yra paremta būtent jų įžvalgomis. Kaip buvo minėta, visi tekstai suskirstyti į tris grupes: 1) tekstai, kuriuose terminas „tėvas“ vartojamas per sąsają su Dievu; 2) tekstai, kuriuose kalbama apie „Dievo sūnų (vaikus)“; 3) tekstai, kuriuose Dievo tėvystė išryškinama vartojant palyginimą „kaip tėvas“. Pirmojoje tekstų grupėje nuorodų į Dievo tėvystę yra daugiausia; pažymėtina, kad įvairuoja ir tekstų literatūriniai žanrai: apokalipsė, testamentai, pasakojimas, malda. Antrajame Ezechielio apokrife Dievo tėvystė atsiskleidžia per Jo „artimumą“ ir „pasigailėjimą“, kai tauta yra nusidėjusi. Dievas Tėvas yra linkęs „klausytis“ tautos ir tokia Jo nuostata leidžia kurti naujus santykius.[...]
The image of God as Father in Christian theological literature is usually analyzed with reference to the New Testament. Since references to the Old Testament are often treated in a more general (basic) way, there is no surprise that those Jewish writings which do not belong either to a Jewish or Christian Canon of the Holy Scripture are usually overlooked, though they may possibly belong to the same milieu as regards their religious ideas or time of composition. This article, namely, presents and summarizes analyses and insights on the topic of several outstanding scholars. The analyzed texts are grouped under three headings: texts in which the term “father” is employed with regard to God; texts, where people are called God’s “sons”; and texts, in which God is spoken of “as father”
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33477
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33477/1/ISSN2335-8785_2010_N_36_64.PG_35-49.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33477
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 36(64)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

46
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

38
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.