Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33429
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kasčiukaitis, Arvydas
Title: The Fatherhood of God in the Pauline initial salutations
Other Title: Dievo Tėvystė Pauliaus laiškų įvadiniuose sveikinimuose
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 37 (2011)
Extent: p. 29-42
Date: 2011
Keywords: Dievas Tėvas;Jėzus Kristus;Įvadinis sveikinimas;Malonė;Ramybė;Gailestingumas;Santykis;God the Father;Jesus Christ;Initial salutation;Grace;Peace;Mercy;Relation(ship)
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojami Pauliaus laiškų įvadiniai sveikinimai gali būti suprantami kaip tam tikros formuluotės, kurios iš dalies atspindi tiek judaizmo tradicijoje, tiek helenistinėje kultūroje paplitusį pasveikinimo būdą. Be abejo, Pauliaus laiškyne šie įvadiniai sveikinimai nėra minėtoje tradicijoje (kultūroje) egzistavusių pasveikinimo būdų kopijos, matyti akivaizdus tiek formos, tiek turinio naujumas. Beje, ir pačių Pauliaus sveikinimų formuluotėse esama kai kurių gramatikos ir turinio niuansų. Visuose Pauliaus laiškų įvadiniuose sveikinimuose, išskyrus Pirmąjį laišką tesalonikiečiams, matoma dviejų dalių struktūra, koordinuojama prielinksnio avpo, (nuo), kuris pristato pagrindinius sveikinimo subjektus, dar geriau išryškinančius sveikinimo turinį. Tai, kad sveikinimai yra „nuo Dievo [mūsų] Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus“, rodo Pauliaus norą drauge pabrėžti ir linkimų dovanų svarbą, ir siekį akcentuoti jų suteikėjus. Tad Dievo tėvystės samprata įvadiniuose sveikinimuose priklauso ne tik nuo terminų ca,rij (malonė), eivrh,nh (ramybė) ir e;leoj (gailestingumas 1 Tim ir 2 Tim) interpretacijos pirmojoje formuluotės dalyje (turinys), bet ir nuo to, kaip suprantama prielinksnio avpo, (nuo) ir jungtuko kai, (ir) reikšmė antrojoje sveikinimo dalyje (santykis). Terminas ca,rij įvadiniuose sveikinimuose suprastinas kaip dinamiškas ir eschatologinis Dievo Tėvo veikimas, pasireiškiantis išganymo įvykyje per Jėzaus Kristaus asmenį, o terminas eivrh,nh nusako ramybės ir susitaikinimo su Dievu būseną, nurodo į galutinį ir integralų žmogaus išganymą, tad jie gali būti įvardijami kaip vienas kito ‘priežastis’ ir ‘pasekmė’. Terminas e;leoj (1 Tim ir 2 Tim), primenantis žydų palaiminimus ir sveikinimus, suprastinas kaip Dievo Tėvo ir Jėzaus Kristaus veikimo motyvacija.[...]
Though the image of God as Father in the New Testament is mostly and regularly presented in the Gospel of John, this theme in the most ancient written Christian tradition, i.e. Paul’s authentic letters and subsequently entire Pauline corpus occupies an important role. From the total 63 occurrences of “father”, this term is employed in 42 cases (two thirds of the total amount) in connection with or stands for the notion of God. Noteworthy that this term is employed in a very close relationship to the term “God” – “God Father” in the initial salutation formula in the whole Pauline corpus (with an exception in 1 Thess). Such a pairing of two terms reveals the importance the apostle Paul attributed to God’s notion – God is primarily the Father and the addressees of the letters have to keep it in mind
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33429/1/ISSN2335-8785_2011_N_37_65.PG_29-42.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33429
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2011, nr. 37(65)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.