Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33044
Type of publication: review article
Type of publication (PDB): Recenzija kitose duomenų bazėse / Review in other databases (C4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Kavaliauskas, Tomas
Title: Apie Zenono Norkaus teleologinį mąstymą klausiant : ar Vidurio Europoje pokomunistinė transformacija jau užbaigta? : [recenzija]
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 58 (2012)
Extent: p. 323-334
Relation: Recenzuojamas kūrinys: Norkus, Zenonas. Kokia demokratija? Koks kapitalizmas?: pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius, 2008
Recenzuojamas kūrinys: Norkus, Zenonas. On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania: qualitative comparative analysis of patterns in post-communist transformation. Vilnius, 2012
Date: 2012
Keywords: Recenzija;Pokomunistinė transformacija
Abstract: Šioje recenzijoje bus polemizuojama dėl teleologinio mąstymo tranzitologijoje, kuri tiria perėjimą iš socialistinės ekonomikos į laisvą rinką ir iš vienpartinės komunistinės ideologijos į pliuralistinę daugpartinę demokratijos visuomenę su visomis socioekonominėmis ir politinėmis transformacijomis. Tai bus daroma hermeneutinės filosofijos požiūriu, todėl bus atsižvelgiama į tai, kad Zenono Norkaus veikalas yra parašytas ne tokiu požiūriu – tad ir pati polemika čia bus paženklinta skirtingų mokyklų. Viena itin rėžiančių akį Z. Norkaus tezių – tai, kad pokomunistinė transformacija Vidurio Europoje yra pasibaigusi1. Ši tezė yra svarbi debatuose apie paties „pokomunistinio laikotarpio“ trukmės sampratą. Juk mes šiame diskurse klausiame: ar Čekija, Lietuva, Lenkija ir Vengrija vis dar pokomunistinės, ar jau seniai laikas išbraukti šį minuso ženklą turintį apibūdinimą? Z. Norkaus manymu, 2004 metai užbaigė pokomunistinį laikotarpį. Įdomu, jog autorius ne tik pripažįsta, bet netgi įrodo, kad transformacijos Vidurio Europos šalyse įvyko nevienodai sėkmingai. Tad ar tokiu atveju nederėtų kelti klausimą apie kokybinius skirtumus? Kitaip tariant, ką gi reiškia „užbaigtoji“ tranzicija, jei jau skirtingos šalys nevienodoje socioekonominėje padėtyje? Bet tokia užduotis veda arba prie užbaigtos tranzicijos paneigimo, arba prie jos sureliatyvinimo, o tai irgi neleidžia tvirtinti užbaigtumo. Net jei tas užbaigtumas apibrėžiamas vien tik demokratinių institucijų įsitvirtinimu atitinkant ES iškeltus standartus ir ekonomikos liberalizavimą, vis viena lieka skirtinga kokybė ir svyruojanti kasdieninė praktika su sovietiniais darbo metodais ar net feodalinėmis mąstymo formomis.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33044/1/ISSN2335-8769_2012_N_58.PG_323-334.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2012, nr. 58
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.