Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32210
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Pranckevičienė, Aistė;Gustainienė, Loreta
Title: Priežasčių gyventi klausimynas paaugliams – preliminarus lietuviškosios versijos psichometrinių charakteristikų įvertinimas
Other Title: The reasons for living inventory for adolescents – primary psychometric evaluation of the lithuanian version
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 5 (2010)
Extent: p. 99-117
Date: 2010
Keywords: Paauglystė;Savižudybė;Priežastys gyventi;Priežasčių gyventi klausimynas paaugliams;Adolescence;Suicide;Reasons for living;The Reasons for Living Inventory for Adolescents
Abstract: Priežasčių gyventi klausimynas paaugliams (RFL-A, Osman et al., 1998) yra psichologinio įvertinimo instrumentas, skirtas nuo savižudybės saugančių įsitikinimų ir nuostatų tyrimams. Daugelis tyrimų patvirtina RFL-A informatyvumą įvertinant savižudybės riziką, planuojant intervencijas ar prevencinį darbą paauglystėje. Tikslas. Pristatyti RFL-A vertimą į lietuvių kalbą, aptarti pirmines lietuviškosios versijos psichometrines charakteristikas, lyties ir amžiaus skirtumus vertinant priežastis gyventi bei RFL-A sąsajas su paauglių suicidiniais polinkiais ir subjektyviu laimingumu. Metodika. Tyrime analizuojami 348 9–12 klasės mokinių (172 (49 proc.) vaikinai, 176 (51 proc.) merginos) duomenys. Tyrime taikytas RFL-A (Osman et al., 1998), subjektyvi laimės skalė (SHS, Lyubomirski, Lepper, 1999) ir papildomi klausimai apie suicidines mintis ir bandymus žudytis. Rezultatai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad lietuviškoji RFL-A versija pasižymi dideliu vidiniu suderinamumu. Atskirų RFL-A skalių tarpusavio koreliacijos buvo vidutinės, o su bendruoju RFL-A įverčiu – stiprios. Lietuviškosios RFL-A versijos faktorinė struktūra buvo artima originaliai klausimyno autorių nurodytai struktūrai. RFL-A skalių įverčiai buvo reikšmingai susiję su mintimis apie savižudybę bei laukiama kryptimi koreliavo su subjektyviais paauglių laimingumo vertinimais. Tyrimas atskleidė lyčių skirtumus vertinant priežastis gyventi: paauglės merginos, lyginant su vaikinais, surinko aukštesnius ateities optimizmo, savižudybės baimės, šeimos ir draugų palaikymo skalių įverčius ir bendrai nurodė turinčios daugiau svarbių priežasčių gyventi. Išvada. Pirminės RFL-A psichometrinės charakteristikos rodo šio klausimyno patikimumą ir validumą. Klausimynas gali būti vertingas tiek savižudybės fenomeno tyrimams, tiek praktiniame psichologo darbe
Suicidal behavior is one of the leading causes of death during adolescence. Although significant amount of research addresses issues of suicide risk factors, the role of adaptive beliefs and attitudes against suicide is not given adequate attention. The Reasons for Living Inventory for Adolescents (RFL-A) is one of the measures of adaptive attributes that buffer suicidal Behaviour. The aim of this study is to evaluate primary psychometric properties, age and gender trends of Lithuanian RFL-A version. Method. 348 9–12 grade schoolchildren (172 (49 %) males, 176 (51 %) females), completed RFL-A (Osman et al., 1998), Subjective Happiness Scale (Lyubomirski, Lepper, 1999) and answered questions about their suicidal Behaviours. Results. Results of the study revealed that Lithuanian version of RFL-A had high internal consistency. Cronbach’s α of the scales ranged from 0.86 to 0.95. The intercorrelations between the scales were moderate, ranging from 0.53 to 0.70, and correlations between the scales and total RFL-A score were high, ranging form 0.79 to 0.85. The factor structure of the inventory showed great similarities with the original version of RFL-A. The scores of RFL-A correlated significantly in expected direction with suicidal Behaviour and suicidal thoughts, as well as with reported happiness. Some gender differences were detected. Females scored higher on total RFL-A, Future Optimism, Suicide-Related Concerns, Family Alliance, and Peer Acceptance and Support. The utility of Reasons for Living concept for suicide prevention in adolescence is discussed. Conclusion. The Lithuanian version of RFL-A showed adequate psychometric properties. The instrument is suggested for research purposes and as a practical tool for suicide risk screening
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32210/3/ISSN2345-024X_2010_V_5.PG_99-117.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32210
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.