Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32106
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Marcinkutė, Lina
Title: Angliškoji tarptautinių santykių mokykla, kaip metodologinis instrumentas, analizuojant valstybės suvereniteto ir žmogaus teisių priešinimą tarptautiniuose santykiuose
Other Title: The English School of international relations as the methodological tool in analyzing the opposition of state sovereignty and human rights in international relations
Is part of: Politikos mokslų almanachas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 4 (2008)
Extent: p. 7-22
Date: 2008
Keywords: Tarptautiniai santykiai;Suverenitetas;Žmogaus teisės;Angliškoji mokykla;International relations;Sovereignty;Human Rights;English School
Abstract: Straipsnio tikslas – pristatyti metodologinę prieigą, kurią pasitelkus būtų galima analizuoti valstybės suvereniteto ir žmogaus teisių priešinimą tarptautiniuose santykiuose. Kaip metodologinis instrumentas pasirinkta angliškoji tarptautinių santykių mokykla, kurios ištakos siekia praėjusio amžiaus šeštąjį dešimtmetį. Straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės mokyklos teoretikų idėjos, daugiau dėmesio skiriant koncepcijoms, kurios yra aktualios nagrinėjant valstybės suvereniteto ir žmogaus teisių suderinamumą / prieštaringumą. Atsižvelgiant į tai, kad mokykla nėra vienalytė, pabrėžiama takoskyra tarp skirtingų mokyklos krypties atstovų – solidaristų ir pliuralistų: pateikiami esminiai kiekvienos krypties pozicijų skirtumai. Taip pat išskiriamos tam tikros mokyklos krypčių sąsajos su realizmu ir liberalizmu. Daroma išvada, jog valstybės suvereniteto ir žmogaus teisių priešinimas tarptautiniuose santykiuose yra tolygus liberalių ir realistinių idealų konfrontacijai, t. y. tolygus angliškosios mokyklos pliuralistinėms ir solidaristinėms opozicinėms idėjoms
The article presents the theoretical framework that could be used in analyzing the opposition of state sovereignty and human rights in international relations. As the methodological tool is chosen the English School of international relations, which is known as a via media, a third way between realism and liberalism. The English School is generally divided into two major camps – pluralism and solidarism, distinguishable by their positions on the role of values in international society. The pluralistic variant of English School is closer to realism, and the solidarist variant – to liberalism. The main concept which represents the English School is the international society. According to the definition by H. Bull and A. Watson, international society is a “group of states (or, more generally, a group of independent political communities) which not merely form a system, in the sense that the behaviour of each is a necessary factor in the calculations of the others, but also have established by dialogue and consent common rules and institutions for the conduct of their relations, and recognise their common interest in maintaining these arrangements”. Pluralists and solidarists perceive the concept of international society differently. The pluralist concept of international society refers to the positivist tradition of international law. According to that tradition, international law is the law between states only and exclusively. The statement that only sovereign states can become members of the international society is of fundamental importance in the pluralist approach. The scope of pluralist international society is fairly minimal, centered on shared concerns about international order under anarchy, and thus largely confined to agreement about sovereignty, diplomacy, and non-intervention.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32106/1/2335-7185_2008_V_4.PG_7_22.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32106
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2008, [t.] 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.