Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31613
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mažeikis, Gintautas
Title: Sovietinis propagandinis formalizmas ir ritualai : kritinės hermeneutikos metodas jų interpretacijai
Other Title: Soviet propaganda formalism and rituals from the point of view of critical hermeneutics
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2014, [T.] 15, p. 7-43
Date: 2014
Keywords: Propagandinė filosofija;Kritinė hermeneutika;Ideologijų kritika;Sovietinė nomenklatūra;Klasinė sąmonė;Ekstatiniai pasirodymai;Formalizuotas ritualas;Komunikacinis procesas;Propaganda philosophy;Critical hermeneutics;Critics of ideologies;Propaganda communication;Soviet nomenclature;Ecstatic rhetoric;Communication process
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama karinga stalinistinė propagandinė filosofija ir menamai taikus stagnacijos laikotarpio nomenklatūrinis įtikinėjimas taikytinai didingumo ir šventiškumo aplinkai aiškinti. Analizuojami tekstai aptariami atskleidžiant neregimas reikšmes ir prasmes, kontektualizuojant Nikitos Chruščiovo nuvertimo laikotarpiui ir brežnevizmo perspektyvai. Atskleidžiama nomenklatūrinės klasinės sąmonės struktūra, schematizmas lygintinai su charizmatiniu komunistiniu stalinizmo diskursu; teigiama, kad nomenklatūrinių įtikinėjimo schemų analizė yra svarbi ir net pamatinė aiškinant sovietinės propagandinės mašinos veikimą, atskleidžiant ritualų formalizacijos svarbą. Straipsnyje remiamasi ideologijų kritikos ir kritinės hermeneutikos metodu, daroma skirtis tarp teksto hermeneutikos ir komunikacinio proceso hermeneutikos. Teigiama, kad Leonido Brežnevo propagandinis komunikacinis procesas pakluso viešiems nomenklatūrinės klasės poreikiams, tam buvo varžomas ekstatinis parodomasis stalinizmo ir N. Chruščiovo laikotarpio entuziazmas ir kuriama formalizuota ir kontroliuojama viešoji komunikacija.
The article is devoted to the analysis of Soviet propaganda texts and systems of communication. The aggressive, ecstatic propaganda philosophy of Stalin’s period and the peaceful rhetoric of public congratulations of the Communist Party in L. Brezhnev’s period and especially in 1964, the time when N. Khrushchev was removed from power, are discussed here. For the purposes of analysis of the topic the methods of critique of ideologies and class-consciousness and critical hermeneutics were used. Critical hermeneutics seeks to articulate meaning in the perspectives of ideology and power. After the decline of Khrushchev, the nomenclature became the hegemonic class and started to form a new rhetoric of old Marxist-Leninist propaganda. The article compares the Stalinist and the nomenclature styles of arguing. The nomenclature system is particularly characterized by producing a number of clichés and stereotypes, whilst ideological emblems were supplemented by transforming texts into practices of socialist competition, initiatives, and mutual affinity. The nomenclature style of rhetoric combined these elements: invitations to engage in peaceful battles on the labor fronts, implementation of propaganda in manufacturing and on collective farms, glorification of war heroes, boring nomenclature language and salutations offered to the hierarchies of communist leaders. The nomenclature’s propaganda communication was based on circles of invitations, self-obligations, reports and glorifications. The circles helped to form individuals as subjects of the discourse. On the basis of analysis of the Soviet propaganda machine and discursive contradictions, the article draws conclusions on a new class-consciousness, interests of the nomenclature and communication.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31613
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.15.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31613
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2014, [t.] 15

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

46
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.