Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31377
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBarkutė, Skaistė
dc.date.accessioned2016-08-03T06:58:09Z
dc.date.available2016-08-03T06:58:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2335-8769
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/31377
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.65.1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/31377-
dc.description.abstractStraipsnyje analizuojama XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios kultūriniame ir politiniame kontekste atsiskleidžianti sudėtinga Gabrielės Petkevičaitės-Bitės moralinių požiūrių ir reflektuojamų problemų konfigūracija. Skirtingų pasaulėžiūrų ir mąstymo kultūrų koegzistavimo laikotarpiu Petkevičaitė savo moraline laikysena, kuri atsispindėjo jos publicistinėje ir epistolinėje kūryboje bei grožinių kūrinių problematikoje, gana aiškiai parodė problemas, su kuriomis susidūrė naujo žmogaus ir pažangios visuomenės formavimas. Straipsnio pradžioje pristatomas XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos istorinis, politinis ir kultūrinis kontekstas. Petkevičaitės moralinė pozicija analizuojama atskleidžiant jos moralės šaltinius bei etinius sprendimus lėmusius veiksnius. Šie tyrimai leidžia geriau perprasti rašytojos reflektuojamų problemų pobūdį ir priežastis. Petkevičaitės tekstai parodė, kad moralę rašytoja suprato ne kaip abstrakciją, bet kaip konkrečių dorovinių įsipareigojimų visumą, kurių ugdymas turi būti pradėtas šeimoje ir kurios pagrindas – pareiga žmonėms ir savo tautai. Akcentuodama tvirto charakterio ugdymą, pareigos suvokimą ir individo moralinį grynumą, Petkevičaitė dažnai remiasi Kanto kategorinio imperatyvo koncepcija.lt_LT
dc.description.abstractThe article discusses the complicated configuration of Gabrielė Petkevičaitė-Bitė’s moral attitudes and reflected problems in the Lithuanian cultural and political context in the late 19th and early 20th century. In a period of the coexistence of distinct world-views and intellectual cultures, Petkevičaitė-Bitė’s moral attitude as reflected in her epistolary, journalistic, and fiction writings, reveals problems which arise in the formation of a new progressive society. First, the article presents the historical, political, and cultural context of Lithuania in the late 19th and early 20th century. The moral attitude of Petkevičaitė-Bitė is analyzed revealing the sources and factors that determined her ethical decisions. The texts of G. Petkevičaitė-Bitė show us that she understands morality as the sum of responsibilities of which human beings must be made aware early in their family life. The basis of such a morality is a human being’s categorical duty to his nation and to humanity as a whole. Petkevičaitė-Bitė often refers to the moral conception of Immanuel Kant in her view on firm character formation, the individual’s moral purity, and his or her perception of responsibility. Kant’s unconditional moral law plays the central role in the whole of Petkevičaitė-Bitė’s moral conceptions and writings.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofDarbai ir dienos, 2016, nr. 65, p. 9-30lt_LT
dc.rightsLaisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectGabrielė Petkevičaitė-Bitėlt_LT
dc.subjectMoralinė laikysenalt_LT
dc.subjectTautinis moralumaslt_LT
dc.subjectTautinės tapatybės formavimaslt_LT
dc.subjectKantaslt_LT
dc.subjectInteligentijaen_US
dc.subjectMoral attitudeen_US
dc.subjectNational moralityen_US
dc.subjectFormation of the national identityen_US
dc.subjectKanten_US
dc.subjectEducated classen_US
dc.titleGabrielės Petkevičaitės moralinė laikysena XIX–XX amžių sandūros Lietuvos politiniame kontekstelt_LT
dc.title.alternativeThe moral attitude of Gabrielė Petkevičaitė in the Lithuanian political context of the late 19th and early 20th centuryen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc82(091) Literatūros teorija ir kritika / Literary theory and criticism
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2016, nr. 65
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

226
checked on May 31, 2020

Download(s)

240
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.