Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31268
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Dagiliūtė, Renata;Paulauskaitė, Rasa
Title: Factors determining preferences of particular environmentally friendly non-food products
Other Title: Veiksniai nulemiantys aplinkai draugiškų nemaisto produktų pasirinkimą
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016, Vol. 72, iss. 1
Extent: p. 27-33
Date: 2016
Note: Online ISSN: 2029-2139
Keywords: Darnus vartojimas;Ekoženklu paženklinti produktai;Produkto pasirinkimas;Sustainable consumption;Willingness to choose;Eco-labelled products
Abstract: Su vartojimu susiję socialiniai ir ekologiniai aspektai yra plačiai aptariami ir sprendžiami, kadangi darnus vartojimas yra viena iš pagrindinių darnaus vystymosi sąlygų. Aplinkai draugiškų prekių pasirinkimas ir pasiryžimas už jas mokėti yra viena iš galimybių prisidėti prie teigiamų pokyčių vartojimo įpročiuose, mažinant poveikį aplinkai. Nepaisant to, skirtingi veiksniai gali formuoti norą pasirinkti ekologiniu ženklu paženklintus produktus. Tyrimas siekia įvertinti pagrindinius veiksnius, lemiančius ekologiniu ženklu paženklintų nemaisto produktų pasirinkimą Lietuvoje. Statistinė tyrimo duomenų analizė rodo, kad skirtingi produktai ir jų aplinkosauginės savybės susilaukia skirtingo dėmesio ir noro juos pasirinkti. Be to, skirtingi veiksniai lėmė atskirų produktų hipotetinį pasirinkimą, nors kaip pagrindinis veiksnys visgi dominuoja pajamos. Reklamos ir draugų įtaka yra ne tokia didelė. Auganti ekonomika ir didėjančios pajamos gali lemti didesnę ekologiniu ženklu paženklintų produktų paklausą, tačiau atsižvelgiant į nustatytus faktorius jau dabar turėtų būti skirtas dėmesys atskiroms vartotojų grupėms, siekiant darnesnio vartojimo
Consumption-related social and ecological aspects are widely discussed and addressed as sustainable consumption is one of the main perquisites for sustainable development. Choosing and paying for environmentally friendly goods is one of the options to contribute to positive consumption patterns. Nevertheless, different drivers might shape willingness to choose and to pay for eco-labelled products. The paper aims to assess the main factors for choosing eco-labelled non-food products in Lithuania. Statistical analysis of the survey data indicates that different products attract different willingness to choose particular eco-labelled products. In addition, products reveal different factors behind, though they are dominated by income factor. Influence of advertising and friends is not so significant. Growing economy and income could lead to the increase in eco-labelled products’ demand, but different consumer groups should be already addressed to contribute to more sustainable consumption
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31268
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 1, 2021

Download(s)

23
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.