Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31186
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Grickevičius, Artūras;Vitkuvienė, Indrė
Title: Lietuvių Tautinės Katalikų Bažnyčios šv. Mišių liturgijos bruožai
Other Title: Features of liturgy of the mass in Lithuanian national Catholic Church
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 51 (2014)
Extent: p. 27-42
Date: 2014
Note: e-ISSN 2335-8785
Keywords: Lietuvių Tautinė Katalikų Bažnyčia;Šv. Mišių liturgija;Žodžio liturgija;Eucharistijos liturgija;Lithuanian national Catholic Church;Liturgy of the mass;Word liturgy;Eucharist liturgy
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami 1914 m. JAV Pensilvanijos valstijos Skrantono (Scranton) miestelyje įkurtos Lietuvių Tautinės Katalikų Bažnyčios šv. Mišių liturgijos bruožai. Remiantis negausia istoriografija, Lietuvių ir Lenkų Tautinės Katalikų Bažnyčios liturginiais šaltiniais, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto mokslinės ekspedicijos į Skrantoną 2013 m. audiovizualine medžiaga, išryškinami šv. Mišių liturgijos dalių – Įžangos apeigų, Žodžio liturgijos, Eucharistijos liturgijos, Pabaigos apeigų ir kai kurių kitų liturgijos dėmenų – esminiai bruožai, kurie yra lyginami su Romos Katalikų Bažnyčios liturgine tradicija
The article analyses features of liturgical celebration of the Holy Mass in Lithuanian National Catholic Church founded in Scranton, United States of America in 1914. The research is based on historiography, liturgical sources of Lithuanian and Polish National Catholic Churches and audio-visual material prepared during an expedition to Scranton in 2013 by Lithuanian Emigration Institute of Vytautas Magnus University. Specific elements of each part of Holy Mass Liturgy – components of Introductory rites, Word liturgy, Eucharist liturgy and Concluding rites – are compared to the teaching and practice of the Roman Catholic Church
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31186/1/ISSN2335-8785_2014_N_51_79.PG_27-42.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31186
https://doi.org/10.7220/2335-8785.51(79).3
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2014, nr. 51(79)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

202
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

170
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.