Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30688
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaitkevičius, Raimundas
Title: Factor analysis of mathematical and digital abilities and their correlations with other key competencies
Other Title: Skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų faktorinė analizė ir jų ryšiai su kitomis bendrosiomis kompetencijomis
Is part of: Holistinis mokymasis = Holistic learning. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas, Versus Aureus, 2015, [T.] 1
Extent: p. 49-62
Date: 2015
Note: ISSN 2351-7409 (Online). Tęstinio leidinio „Holistinis mokymasis“ leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę. Projekto Nr. / Project No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073
Keywords: Skaičiavimo ir skaitmeninių technologijų kompetencija;Gimtosios ir užsienio kalbos kompetencijos;Mokymasis mokytis;Kultūrinis sąmoningumas;Mathematical and digital competence;Native and foreign languages competencies;Learning to learn;Cultural awareness
Abstract: Tyrimo tikslas yra ištirti ryšius tarp įvairių skaičiavimo ir skaitmeninių technologijų kompetencijos gebėjimų ir jų koreliacijas su kitomis bendrosiomis kompetencijomis: gimtąja ir užsienio kalbomis, verslumu, mokymusi mokytis, kultūriniu sąmoningumu. Naudojami duomenys nacionalinio mokslinio tyrimo, atlikto Lietuvoje 2014 metais. Pagrindinė imtis susideda iš 864 suaugusių respondentų. Duomenys surinkti naudojant apklausą per internetą. Pagrindinių faktorių analizė išskyrė penkis faktorius: bendrieji skaičiavimo ir skaitmeninių technologijų gebėjimai, bendras gebėjimas naudotis kompiuteriais, kompiuterio naudojimo įvairiose vietose dažnumas, kompiuterio naudojimo įvairiais tikslais dažnumas, išmaniųjų telefonų naudojimo dažnumas. Geresni skaičiavimo ir skaitmeninių technologijų gebėjimai susiję su jaunesniu amžiumi ir geresniu išsilavinimu, šiek tiek susiję su gyvenimu didesniuose miestuose. Nerasta statistiškai reikšmingų vyrų ir moterų skirtumų, taip pat nėra tokių skirtumų tarp dirbančių ir bedarbių. Rastos statistiškai reikšmingos koreliacijos su kitomis pagrindinėmis kompetencijomis, ypač su verslumu ir užsienio kalbos (anglų) kompetencija, tačiau taip pat ir su visomis kitomis. Reikia tęsti mokslinius tyrimus siekiant sukurti statistiškai pagrįstus skaičiavimo ir skaitmeninių technologijų kompetencijos matavimo įrankius, tinkamus didelės apimties statistiniams tyrimams
The purpose of the study is to examine relationships between various mathematical and digital competence skills and abilities and their correlations with other key competencies (native and foreign languages, entrepreneurship, learning to learn, cultural awareness) using data of a nationwide research project conducted in Lithuania in 2014. The main sample consists of 864 adult respondents. Data were gathered through an online survey. Principal Factor Analysis produced five factors: general mathematical and digital ability, general computer using ability, frequency of using computers in different places, frequency of using computers for different purposes, frequency of using smartphones. Better mathematical and digital abilities were found to be associated with younger age and better education, to a lesser extent with living in bigger cities. No significant differences between men and women, also between employed and unemployed were found. Statistically significant correlations of mathematical and digital abilities with other key competencies were found, especially with entrepreneurship and foreign language (English), but also with all the others. Further research is needed to develop statistically sound mathematical and digital competence measurement tools suitable in large scale statistical research
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30688/1/ISSN2351-7409_2015_N_1.PG_49-62.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30688
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2015, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

87
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.