Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/139091
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vilkevičiūtė, Jolanta;Marcinkevičiūtė, Lina
Title: Opportunities for the improvement of public and private partnership
Other Title: Viešojo ir privataus sektorių partnerystės tobulinimo galimybės
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai. Akademija (Kauno r.) : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ; Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2019, vol. 41, no. 3
Extent: p. 431-443
Date: 2019
Keywords: Viešoji ir privati partnerystė;Strateginiai ir programiniai dokumentai;Public and private partnership;Strategic and programming documents;Opportunities
Abstract: Pasaulinė praktika rodo, kad viešojo ir privataus sektorių partnerystė (toliau - VPSP) gali tapti efektyviu būdu kurti ir prižiūrėti valstybės turtą bei teikti viešąsias paslaugas, kartu padaryti jas labiau prieinamas bei teikti kitas naudas. Tačiau būtina įvertinti, ar p artnerystės projektų įgyvendinimas yra efektyvus ir naudingas sprendimas valstybei ir vartotojams. Šis vertinimas yra labai kompleksinis, apimantis teisinius, finansinius, vadybinius bei inžineri nius partnerystės projekto įgyvendinimo aspektus, ir tai kelia daug iššūkių. Todėl partnerystės formų, rūšių, jų privalumų ir trūkumų analizė bei įrankių kūrimas, leistų palengvinti sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą VPSP. Galima pastebėti, kad egzistuoja įvairių praktikų VPSP naudai vertinti. Dažniausiai jos būna fragmentinės, neapimančios viso vertinimo proceso. Aktualu šias praktikas sisteminti įvertinti jų privalumus bei trūkumus ir remiantis šiais rezultatais kurti kompleksinius įrankius VPSP problemom s spręsti. Straipsnyje buvo siekiama išsiaiškinti VPSP teorinius aspektus, naudojant mokslines duomenų bazes ir įvairių autorių nuomones. Struktūrizuotu anketavimu (viešajame ir privačiuose sektoriuose) įvertinti VPSP formų privalumai ir trūkumai. Pasiūlytos potencialios veiklos galimybės, susijusios su ES ir Lietuvos VPSP strateginiais ir programiniais dokumentais
Public and private partnership has been seen as an important factor in delivering high quality public services by upgrading or creating public infrastructure. By disposing of resources of different sectors in a sustainable manner, utilizing their advantages, it is possible to satisfy the needs of the society qualitatively and efficiently, which the state is constitutionally obliged to ensure and satisfy when performing its functions. Sectors are different; therefore, the analysis of these differences requires finding the points of interaction. The article sought to elucidate the theoretical aspects of PPPs using scientific databases and opinions of various authors. Structured questionnaires (public and private) assess the advantages and disadvantages of PPP forms. Potential operational opportunities related to EU and Lithuanian PPP strategic and programming documents were proposed
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/139091/1/ISSN2345-0355_2019_V_41_3.PG_431-443.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/139091
https://doi.org/10.15544/mts.2019.35
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2019, vol. 41, no. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.