Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121642
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Gecevičiūtė, Kristina
Supervisor: Dapkus, Mindaugas
Title: Ekonomikos augimo mažėjančios pajamų nelygybės sąlygomis vertinimas
Other Title: Economic growth assessment in conditions of declining income inequality
Extent: 95 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: pajamų nelygybė;ekonomikos augimas;besivystančios šalys;income inequality;economic growth;developing countries
Abstract: Šiame baigiamajame magistro darbe tiriamas pajamų nelygybės ir ekonomikos ryšys. Darbo tikslas – įvertinti, ar pajamų nelygybei mažėjant yra galimas spartesnis ekonomikos augimas. Darbas yra suskirstytas į tris dalis. Pirmojoje dalyje analizuojami pajamų nelygybės įtakos ekonomikai teoriniai aspektai. Kadangi pajamų nelygybė yra vienas iš veiksnių, įtakojančių ekonomikos augimą, šioje dalyje taip pat analizuojama teorinis kitų veiksnių poveikis ekonomikai. Antroje darbo dalyje yra apsibrėžiama tyrimo erdvė, t.y. pasirenkamos šalys tolimesnei analizei, siekiant įvertinti mažėjančios pajamų nelygybės bei kitų veiksnių, kurie teigiamai veikia ekonomiką, poveikį ekonomikos augimui. Trečiojoje darbo dalyje analizė atliekama tiriant pajamų nelygybės mažėjimo įtaką ekonomikos augimui besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse. Tyrime gauti rezultatai parodė, kad tiesioginės priklausomybės tarp pajamų nelygybės mažėjimo ir ekonomikos augimo patvirtinti negalima tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse, o labiausiai ekonomikos augimą įtakojantys veiksniai yra bendro kapitalo formavimas, ekonomikos atvirumas, korupcijos lygis ir vyriausybės išlaidos švietimui.
This paper analyzes relationship between income inequality and economic relationship. The purpose of this paper is to analyze, if it’s possible faster economic growth in condition of decreasing income inequality. The work is divided into three parts. The first part analyses theoretical impact of income inequality on economy. As the income inequality is one of the factors which influence the growth of the economy, in this section it’s also examined theoretical impact of other factors on economy. In the second part of this work the space of research is determinate, i.e. the choice of the countries and the period for analyzes are made. Also impact of other factors witch can influent economic growth, are estimated. In the third part of this work impact of decreasing income inequality on economic growth in developing and developed countries is analyze. The results of the study showed that there is no direct bond between decreasing income inequality and growing economy in developed and in developing countries. The factors, that influence economic growth the most is economic openness, gross capital formation, and the level of corruption and government expenditure on education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121642
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

75
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.