Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116707
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPaulavičius, Kęstutis Balys-
dc.contributor.authorDaugalaitė, Vilma-
dc.date.accessioned2020-12-22T15:12:14Z-
dc.date.available2020-12-22T15:12:14Z-
dc.date.issued2013-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/116707-
dc.description.abstractVykstant ekonominiams pokyčiams šalyje, vienu iš prioritetinių švietimo sistemos tikslų tampa aukštos kvalifikacijos specialisto rengimas, orientuotas į darbo rinkos poreikius. Šalies aukštosiose mokyklose specialistų rengimas nepakankamai siejamas su jų poreikiu darbo rinkoje ir galimybėmis baigus studijas gauti darbą, atitinkantį absolventų įgytą kvalifikaciją. Magistriniame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas aukštos kvalifikacijos specialistų prognozavimui bei realaus specialistų poreikio nustatymui. Todėl būtina numatyti aukštos kvalifikacijos specialistų poreikio prognozes, užimtumo bei įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybes, tenkinant besiplėtojančios ekonomikos poreikius. Šiame darbe išanalizuotas aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas šalies aukštosiose mokyklose. Ištirtas aukštos kvalifikacijos specialistų pasiūlos atitikimas darbo rinkos poreikiams. Atskleistos pagrindinės priežastys, trukdančios aukštųjų mokyklų absolventams įsitvirtinti darbo rinkoje. Atliktas aukštos kvalifikacijos specialistų poreikio empirinis tyrimas, atsižvelgiant į verslo subjektų interesus. Darbo tikslas - Ištirti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą ir jų atitikimą darbo rinkos poreikiams. Tyrimo hipotezė - Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas neatitinka darbo rinkos poreikių. Remiantis išvadomis galima teigti, jog darbdavių ir darbo rinkos tyrimų institucijų įtraukimas į mokymo programų sudarymo procesą, tikslingas profesinės praktikos skatinimas galėtų sudaryti palankesnes sąlygas rengiamiems specialistams įsidarbinti, o darbdaviams turėti kvalifikuotus darbuotojus.lt
dc.description.abstractDuring the economic changes in the country, one of the priority objectives of the education system becomes a highly qualified professional development geared to the needs of the labor market. Country's higher education professionals are lack of trainings, linked to their labor market needs and opportunities after graduation to obtain employment-graduate qualification. This master thesis focuses on the high-skilled professionals, and forecasting systems in the real demand for specialists setting. It is therefore necessary to provide highly skilled professionals demand forecasts of employment and stay in the labor market opportunities for meeting the evolving needs of the economy. In this paper the preparation of highly qualified specialists in the country's higher education institutions are analyzed. The preparation of high qualified specialist in country’s high schools is analyzed in this paper. The main reasons hindering the high school graduates in the labor market are revealed. An empirical study of business entities' interests of highly skilled professionals need was made. The aim - to investigate the training of highly qualified specialists and their relevance to the labor market needs. The hypothesis - Highly qualified specialists not fully fit for labor market needs. Based on the findings it can be said that the employers and the labor market research institutions in the curriculum process, targeted promotion of professional practice, should facilitate the organization of professional employment, and employers would have the skilled workersen
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent79 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectaukštos kvalifikacijos specialistailt
dc.subjectspecialistų rengimaslt
dc.subjectdarbo rinkalt
dc.subjectspecialistų poreikio prognozavimaslt
dc.subjecthighly qualifieden
dc.subjectprofessional trainingen
dc.subjectlabor marketen
dc.subjectthe need for specialist’s predictionen
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleAukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir darbo rinkos poreikiai: problemos ir sprendimo būdailt
dc.title.alternativePreparation of high qualified specialists and needs of the labor market: problems and solutionsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.