Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113420
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Magilevičius, Mindaugas
Title: Tręšimo įtaka kukurūzų, auginamų grūdams, produktyvumui
Other Title: Fertilization influence in corn productivity
Extent: 41 p.
Date: 11-May-2009
Keywords: Kukurūzai;derlingumas;tręšimas.;corn;fertilization;productivity.
Abstract: Bandymai buvo atlikti 2007-2008 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. LŽŪU Bandymų stoties dirvožemis IDg8-k (LVg-p-w-cc) – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols). Tyrimo objektas – kukurūzų veislė BAXXAO. Tyrimų variantai: 1. Kontrolė (netręšta); 2. Tikslinis trąšų mišinys – tręšimo norma N204P120 K208; 3. Standartinis mišinys NPK 17-17-17 – tręšimo norma N208P208K208; 4. Standartinis mišinys NPK 18-12-20 – tręšimo norma N187 P125K208; 5. Kompleksinės trąšos NPK 11-9-20+Mg+S+B – tręšimo norma – N229P94K208; 6. Kompleksinės trąšos NPK 17-10-14+S+Zn – tręšimo norma – N252P149K208. Didžiausias kukurūzų biomasės derlius – 18,49 t ha-1 – gautas tręšiant tiksliniu trąšų mišiniu , o mažiausias biomasės derlius – 17 t ha-1, tręšiant standartiniu trąšų mišiniu NPK 17-17-17. Didžiausias kukurūzų grūdų derlius – 8,81 t ha-1 – gautas tręšiant tiksliniu trąšų mišiniu N204P120K208, o mažiausi – 7,86 t ha-1 , tręšiant standartiniais trąšų mišiniu NPK 17-17-17. Kompleksinės trąšos vienoje granulėje nebuvo efektyvesnės už analoginės sudėties vienanarių trąšų mišinius. Atskirų trąšų formų efektyvumo skirtumai buvo gauti tik dėl nevienodo šių trąšų praturtinimo mikroelementais.
Researches, whose purpose were investigate fertilizes mixtures and complex fertilizes influence in corn harvest productivity, trials were carried out in 2007 – 2008 in Lithuanian University of Agriculture. Trial field soil: IDg8-k (LVg-p-w-cc) – carbonate shallow glacious soils. The biggest corns biomass were 18.49 t ha-1 – received when were fertilized with objective fertilizes mixture and the less harvest – 17 t ha-1 – fertilized with standart fertilizes mixture NPK 17-17-17. The biggest corns grains harvest – 8.81 t ha-1 – fertilized with objective fertilizes mixtureN204P120K208, the less – 7.86 t ha-1, when fertilized with standart fertilizes mixture NPK 17-17-17. Complex fertilizes in one granule were not so effective as analogue composition monomial fertilizes mixture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113420
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

39
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.