Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111594
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Meidus, Leonas;Ivaškienė, Vida;Pečiūra, Jonas
Title: Trijų Lietuvos universitetų studentų sportininkų grupių vertybinės orientacijos ir jų raiška
Other Title: Value orientations and their expression in student athletes representing three universities of Lithuania
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2011, nr. 2(64)
Extent: p. 59-64
Date: 2011
Keywords: Vertybinės orientacijos;Retrospekcija;Gyvenimo principai;Studentai sportininkai;Value orientations;Retrospection;Life principles;Student athletes
Abstract: Sportas, kaip socialinis reiškinys, tampa svarbiu asmenybės ugdymo komponentu. Jis išsiskiria savo emociniais išgyvenimais, nes skatina tobulėti, tapti fiziškai stipriu žmogumi. Norint gerai suprasti žmogų, reikia žinoti jo vertybines orientacijas, bendražmogiškąsias vertybes, kurios kilnina jį kaip asmenybę, ugdo intelektą. Tai problema, kurią reikia spręsti. Buvo iškeltas tikslas – išryškinti studentų sportininkų gyvenimo principus kaip vertybines orientacijas ir šių vertybių ypatumus bei svarbą. Retrospektyvinės anketos metodu apklausti 73 studentai sportininkai, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes: pirmą grupę sudarė 43 žaidėjai, antrą – 30 individualiųjų sporto šakų atstovų. Tyrimo metu nustatyta, kad studentai sportininkai, apibūdindami vertybines orientacijas, kurių buvo pateikta 347, vadovaujasi 82 skirtingomis sąvokomis. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentai sportininkai svarbiausia vertybe, kaip gyvenimo principu, pripažįsta santykius su kitais žmonėmis – 180,0 vertinimų, tai sudaro 41,2 % bendro vertinimų skaičiaus (9,1 balo) (pirmas skaičius parodo vertinimų kiekybę, antras – kokybinį vertinimą). Tiriant išryškėjo vertybės, į kurias labiausiai orientuojasi studentai sportininkai, tai: dorovė – 106,0 ir 8,6, santykiai su tėvais ir artimaisiais – 54,0 ir 9,1 bei meilė – 20,0 ir 9,6. Daug dėmesio respondentai skyrė sau pabrėždami moralinių ir valios savybių svarbą – 158,0 ir 9,1. Gana svarbia vertybe tiriamieji laikė darbą – 90,0 ir 8,4, iš jo: mokslą – 32,0 ir 7,5, interesus – 26,0 ir 9,1, profesiją – 10,0 ir 8,4, sportą – 22,0 ir 8,9.[...]
Sport as social phenomena becomes crucial component of personality development, it gives emotional experience, stimulates perfection and becoming physically strong person. Aiming to understand person one must now his/her value orientations, human values. This is an issue that must be solved. The aim of our research was to identify student athletes‘ life principles as value orientation as well as characteristics and importance of these values. Using method of retrospective questionnaire, 73 student athletes were polled. They were split into two groups: first group made up of 43 players and second group of 30 representatives of individual sports. During the research there was found that student athletes use 82 different notions to describe value orientations (number of given values was 347). Research results have demonstrated that student athletes consider relations with other people as their main value (as life principle) - 180,0 assessments (41,2 % of general number of evaluations, 9,1 point) (first number shows quantity of evaluations and second gives qualitative evaluation). During the research there were identified values that student athletes stick to: moral – 106,0 and 8,6, relations with parents and other close people – 54,0 and 9,1 and love – 20,0 and 9,6. Much of attention respondents gave to themselves stressing importance of moral and volitional features – 158,0 and 9,1. Respondents considered work as quite an important value – 90,0 ir 8,4, including: studies – 32,0 and 7,5, interests – 26,0 and 9,1, profession – 10,0 and 8,4, sport – 22,0 and 8,9. During the analysis and comparison of most significant value orientations of players and individual sport athletes in had been noticed that values of love, respect to parents and close people, relatives, older people is very important to both groups – accordingly 27,9 and 10, 0, 28,1 and 9,2.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111594/1/ISSN2424-3949_2011_N_2.PG_59-64.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111594
Affiliation(s): Lietuvos kūno kultūros akademija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2011, Nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.36 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.