Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111264
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lanza, Stefano Maria;Lanza, Vitalija
Title: “A1 for everyone”: lineamenti di un progetto plurilinguistico
Other Title: „A1 for everyone”: daugiakalbystės projekto apybraiža
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2020, T. 17
Extent: p. 147-172
Date: 2020
Keywords: Kalbos politika;Bendrieji Europos kalbų metmenys;A1 lygis;Italų kalba;Language policy;CEFR;A1 level;Italian language
Abstract: Straipsnyje pristatomas naujoviškas įrankis norintiems susipažinti su užsienio kalbomis. Projektù „A1 for everyone“ (A1FE1) siekiama skatinti daugiakalbystę, prisiderinant prie vieno iš ES kalbos politikos siekių „užtikrinti didelę mokomų kalbų pasiūlą, kad kiekvienas galėtų pasirinkti norimą kalbą“. A1FE1 tikslas – sukurti glaustai parašytų vadovų seriją, įvadus į antrą kalbą (L2), kurie skirtųsi nuo savarankiško mokymosi kursų ar pasikalbėjimo knygučių, ir suteiktų kiekvienam galimybę pasiekti A1 lygį (žinomą kaip „Lūžis“) naudojantis šiandieninėmis technologijomis ir nauja, atskiram skaitytojui pritaikyta metodika. Tai nėra tam tikros kalbos vadovas, išverstas į įvairias kitas kalbas, o skirtingi vadovai parašyti konkrečiai tam tikros pagrindinės kalbos (L1) vartotojams, nes tipologiškai nutolusių kalbų poros (pvz., danų kalba šnekantiems ispaniškai, čekų kalba šnekantiems suomiškai) reikalauja tą pačią A1 medžiagą skirtingai išdėstyti nei panašių, genetiškai artimų kalbų deriniai (danų kalba šnekantiems švediškai, čekų kalba šnekantiems slovakiškai). Straipsnyje supažindinama su italų kalbos vadovu lietuviakalbiams („Italų kalba šnekantiems lietuviškai“). Šio projekto pamatiniai principai yra du: lyginamasispriešinamasis požiūris, remiantis tuo, kas žinoma (L1), kad būtų sutelkta dėmesio į tai, kas nauja (L2), ir esminis leksikos vaidmuo kaip bendravimo skatinimo priemonės bei trijų gramatikos sudedamųjų dalių (fonetikos, morfologijos ir sintaksės) vienijančio elemento. Todėl kiekvieno vadovo pagrindinė dalis susideda iš keturių skyrių, kuriuose pristatomi kalbos garsai, A1 lygio formos, junginių rūšys ir žodžiai, po kurių pateikiamas minimalus dvikryptis žodynas, kuriame gausu konkrečių realios kalbos pavyzdžių. [...]
The paper presents a new tool for approaching foreign languages. The “A1 for everyone” (A1FE1) project aims to promote multilingualism (meaning the ability of an individual to use different languages) in tune with the focuses of EU language policy, i.e. “to make a wider range of languages available to learners to allow individual choice”. A1FE1 aims to create a series of compact manuals, language introduction guides, different from self-study courses or tourist phrasebooks, which should allow everyone to reach level A1 (“Breakthrough”) in a foreign language (L2), using the technologies available today and a new reader-tailored approach. In fact it is not a guide for a single language being translated into several others, but each L2 guide is written specifically for a type of L1 users, since combinations of typologically distant languages (Danish for Spanish, Czech for Finnish) must tackle the same A1 material in a different way compared to especially genetically similar languages (Danish for Swedish, Czech for Slovaks). The paper introduces the Italian language guide for Lithuanians (“Italų kalba šnekantiems lietuviškai”). There are two main principles in this project: the comparative and contrastive approach, which proceeds from what is familiar (L1) to illustrate what is new (L2) and the central role of the lexicon as vehicle of communication and unifying element of the three components of grammar (phonetics, morphology and syntax). This is the reason why the bulk of each guide consists of four sections presenting the sounds, the basic forms, logical connections and words of the L2, followed by a two-way minimal dictionary full with communicative examples. The level descriptors of the „Common European Framework are not language-specific, hence A1 structures and lexicon should be selected according to teaching practice resources available in the countries where the L2 is spoken, such as syllabuses, word frequency lists, etc. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111264/1/ISSN2335-2027_2020_N_17.PG_147-172.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111264
https://doi.org/10.2478/sm-2020-0017
Affiliation(s): Kalbų ir kultūrų skyrius
Užsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2020, nr. 17
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.02 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.