Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109347
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Leliūgienė, Irena;Kaušylienė, Angelė
Title: Socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos galimybių patikra socialinės atskirties įveikose (metodologinis aspektas)
Other Title: Social pedagogy as verification of science and practice opportunities overcoming social exclusion (methodological approach)
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2014, t. 37, nr. 1
Extent: p. 109-121
Date: 2014
Keywords: Socialinė pedagogika;Socialinė atskirtis;Socialinė aplinka;Social pedagogy;Social exclusion;Social environment
Abstract: XXI a. pirmąjį dešimtmetį Lietuvos universitetų mokslininkų, socialinės pedagogikos tyrinėtojų, šio mokslo universitetinių studijų, praktinės veiklos skatintojų pastangomis, socialinė pedagogika visomis prasmėmis pakankamai giliai įsitvirtino edukologijos moksle ir profesionalioje veikloje. Šiame straipsnyje išryškinama socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos ugdomojo potencialo patikra. Akcentuojama socialinė pedagogika kaip mokslo paradigmų įvairovė ir jų patikra šiuolaikinėse socialinės atskirties srityse. Nagrinėjamos socialinės pedagogikos plėtojimo koncepcijos. Atskleidžiamas socialinės pedagogikos pritaikomumas socialinės atskirties įveikose. Atlikta daugelio mokslinių literatūros šaltinių, mokslinių simpoziumų ir forumų medžiagos analizė išryškina mokslinę problemą: 1. Kokie faktoriai skatina mokslininkus naujai pažvelgti į socialinę pedagogiką kaip mokslą ir praktinę veiklą šiuolaikinio pasaulio kontekste? 2. Kokiomis paradigmomis pasižymi šiuolaikinė socialinė pedagogika kaip įgalinantis veiksnys socialinės atskirties realybėje? Straipsnio tikslas – išryškinti socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos galimybes socialinės atskirties įveikose. Šiai problemai atskleisti keliami uždaviniai: • Išryškinti socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos ugdomojo potencialo svarbą šiuolaikinio pasaulio kontekste. • Išanalizuoti socialinės pedagogikos kaip mokslo paradigmas ir jų pritaikymą mažinant socialinę atskirtį
Verification of the educational potential of social pedagogy as a science and practice is highlighted in the article. Social pedagogy is revealed as a diversity of scientific paradigms and their verification in modern areas of social exclusion. The article analyzes the conceptions of social pedagogy development and discloses the applicability of social pedagogy while overcoming social exclusion
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109347/1/ISSN2351-6011_2014_V_37_N_1.PG_109-121.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/109347
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2014, t. 37, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

124
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.