Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109248
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jelagaitė, Angelė;Kairiūkštienė, Lina
Title: Aukštesniųjų klasių mokinių verslumo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose
Other Title: Entrepreneurship education of senior pupils in comprehensive schools
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Edukologija, 2013, t. 34, nr. 2
Extent: p. 72-89
Date: 2013
Keywords: Verslumo ugdymas;Bendrojo ugdymo mokykla;Moksleiviai;Pedagogai;Entrepreneurship education;Comprehensive school;Students and teachers
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas verslumo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklų, aukštesnėse klasėse. Straipsnio tikslas – išanalizavus bendrojo ugdymo mokyklų aukštesniųjų klasių mokinių ir jų mokytojų požiūrį į verslumą, pateikti rekomendacijas, skatinančias efektyvų verslumo ugdymą mokykloje. Tyrimui atlikti taikyti mokslinės bei teisinės literatūros ir matematinės-statistinės analizės, sintezės, apibendrinimo bei grafinio vaizdavimo metodai. Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo dokumentų analizė parodo verslumo ugdymo, kaip nacionalinio prioriteto, svarbą. Nustatyta, kad verslumo ugdymą turime suprasti kaip iniciatyvios, veiklios ir atsakingos asmenybės ugdymą. Nepaisant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyvų skatinant jaunimo verslumo kūrimą, pusė apklausoje dalyvavusių mokinių bijo su verslu susijusios rizikos, neturi pakankamai pradinio kapitalo ir jaučia verslo žinių bei įgūdžių stygių. Ugdant mokinių verslumą ypatingą vaidmenį atlieka mokytojai. Mūsų tyrimo duomenimis, tik 55 proc. mokytojų (iš kurių 40 proc. ekonomikos ir verslumo mokytojai) turi pakankamai verslumo žinių
The article deals withentrepreneurship educationin senior classesof comprehensive schools. The purpose of articleis to analyse teachers’ and senior pupils’ attitude to entrepreneurship and to present recommendations, whichwould promoteeffectiveentrepreneurshipeducation in school.The following methods are used in this paper: analysis of scientific andlegal literature, mathematical-statistical analysis, synthesis, generalization, and visualizationtechniques. The analysis of Lithuanianand the EuropeanUnion educationaldocumentsrevealsentrepreneurship educationas a nationalpriority.It was found thatentrepreneurship educationshould be understoodas education and development of activeand responsibleperson.Despitethe EuropeanUnion andthe Lithuanian government’sinitiatives to promoteyouthentrepreneurshipdevelopment,half of the respondentsare afraid ofthe risks associatedwith the business, also do not have enoughstart-up capitaland feelsthe businessknowledge and skillsshortages
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109248/1/ISSN2351-6011_2013_V_34_N_2.PG_72-89.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/109248
Affiliation(s): Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2013, t. 34, nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.79 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.