Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108824
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Petruškevičiūtė, Auksė
Title: Pedagoginės patirties apibendrinimo metodologija kaip ugdymo realybės tobulinimo prielaida
Other Title: Methodology of generalization of pedagogical experience as a prerequisite for improving the reality of education
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018, t. 48, nr. 1
Extent: p. 25-36
Date: 2018
Keywords: Edukacinė sąveika;Galių persiskirstymo teorija;Grindžiamoji teorija;Produktyvusis mokymasis;Pedagoginė patirtis;Bronislovas Bitinas;Educational interaction;Power redistribution theory;Grounded theory;Productive learning;Pedagogical experience;Bronislovas Bitinas
Abstract: Straipsnyje analizuojamos šiuolaikinės ugdymo realybės tobulinimo galimybės ir prielaidos, kurias suteikia pedagoginės patirties ugdymo metodologija. Pedagoginės patirties apibendrinimo metodologija grįsti tyrimai yra itin aktualūs ugdymo inovacijų ir ugdymo įvairovės kontekste. Šio tyrimo metodologijos reikšmę Lietuvos edukologijos moksle išryškino profesorius B. Bitinas. Konkrečios pedagoginės patirtys suteikia prasmes vienam ar kitam ugdymo fenomenui, padeda pažinti jį iš vidaus ir sudaro sąlygas perkelti į kitą kontekstą, tobulinti ir kurti naujas teorijas. Straipsnyje pristatomas remiantis grindžiamosios teorijos metodologija atliktas tyrimas, apibendrinantis pedagogų, organizuojančių ugdymo procesą pagal produktyviojo mokymosi modelį, patirtį ir sukurtą edukacinę sąveikos kūrimosi procesą iliustruojančią galių persiskirstymo teoriją
The article analyzes the possibilities and prerequisites for improving the reality of contemporary education, which is provided by the methodology of teaching pedagogical experience. Research based on the methodology of generalization of pedagogical experience is particularly relevant in the context of educational innovation and education diversity. The significance of this research methodology in Lithuanian education science was highlighted by prof. B. Bitinas. Specific pedagogical experiences provide the skills for one or another phenomenon of education, help to get to know it from the inside and make it possible to move into another context, to improve and develop new theories. The paper presents a methodology based on the theory, summarizing the experience of educators, organizing the process of education according to the model of productive learning, and the theory of power redistribution illustrating the educational process of creating synergy
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108824/1/ISSN2351-6011_2018_V_48_N_1.PG_25-36.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/108824
http://dx.doi.org/10.15823/su.2018.02
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2018, t. 48, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

275
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.