Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99798
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žibėnienė, Gintautė;Savickienė, Izabela;Ustilaitė, Stasė
Title: Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros pirmo kurso studentų studijų pasirinkimo motyvai
Other Title: The motives for choosing studies of first year students at Lithuanian university of educational sciences
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2014, Nr.3 (77)
Extent: p. 62-68
Date: 2014
Keywords: Kūno kultūros studentai;Kokybiškos studijos;Studijų pasirinkimo motyvai;Students of the program of the studies of PE;Quality studies;The motives for choosing studies
Abstract: Tyrimų apie studentų studijų pasirinkimo motyvus Lietuvoje nėra gausu. Tyrimo objektas – Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU) kūno kultūros pirmo kurso studentų studijų pasirinkimo motyvai. Tyrimo tikslas – atskleisti LEU kūno kultūros pirmo kurso studentų studijų pasirinkimo motyvus. Tyrimas atliktas LEU 2012 ir 2013 m., jame dalyvavo 133 pirmakursiai: 2012 m. – 71 pirmakursis (iš 116), 2013 m. – 62 (iš 96). Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Gautų duomenų analizė atlikta naudojant duomenų apdorojimo ir analizės programos SPSS 22.0 versiją, pritaikytą „Windows“ operacinei sistemai, naudota aprašomoji statistika. Atskleista, kad pirmo kurso kūno kultūros studentai, būsimi kūno kultūros mokytojai, renkasi tą studijų programą, kur, jų manymu, yra kokybiškos studijos. Motyvai, pagal kuriuos studentai renkasi kūno kultūros studijas LEU, išvardyti nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus šiuo eiliškumu: 1) kokybiškos studijos pagal pasirinktą specialybę; 2) nebrangios studijos; 3) paklausi specialybė; 4) studijos prestižinėje mokslo įstaigoje; 5) studijos toje pačioje vietovėje, kurioje gyvena; 6) lengva įstoti. Tyrimo rezultatai rodo atsakingą kūno kultūros studentų pasirinkimą, išryškėja nusistatymas studijuoti ne siekiant bet kokio aukštojo mokslo diplomo, o būtent kokybiškų studijų pagal pasirinktą studijų programą. Paaiškėjo, kad dažniausiai kūno kultūros studentai rinkosi aukštąją mokyklą atsižvelgdami į joje dirbančių žmogiškųjų išteklių (dėstytojų) profesionalumą, nes prioritetą teikė joje dirbantiems dėstytojams
The research regarding the motives of students why they choose their particular studies is scarce, especially when it comes exactly to the aspect of quality. The object of research: the motives of the first year students of PE at Lithuanian University of Educational Sciences. Hypothesis: the first year students at University of Educational Sciences, future teachers of PE choose that program of studies where, in their opinion, they will acquire quality education. The purpose of the article is to reveal the motives of the first year students of PE studies at University of Educational Sciences regarding the aspect of quality. The research was conducted in 2012 and 2013, and 133 students of the first year of studies participated in it: 71 (out of 116) students of the first year of studies in 2012, and 62 (out of 96) in 2013. The methods of research: the analysis of the scientific literature and a survey conducted using questionnaires. The acquired data was analyzed using SPSS 22.0 version of the program for processing and analyzing data which is suited for the Windows operating system and descriptive statistics was used
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99798/1/ISSN2424-3949_2014_N_3.PG_62-68.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99798
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Mykolo Romerio universitetas, zibeniene@mruni.eu
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2014, Nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.