Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99702
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gudžinskienė, Vida;Burvytė, Sigita
Title: Pozityviosios socializacijos stoka kaip prielaida paauglių agresijai
Other Title: Lack of positive socialisation as a precondition for adolescent aggression
Is part of: Mokslu grįsto švietimo link : recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys = Towards research-based education : an edited collection of research studies. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017
Extent: p. 470-491
Date: 2017
Keywords: Paaugliai;Agresijos prielaidos;Pozityvi socializacija;Teenagers;Apreconditions for aggression;Aapositive socialisation
ISBN: 9786094711152
Abstract: Straipsnyje analizuojama pozityviosios socializacijos stokos kaip prielaidos paauglių agresijai problematika. Išsamiai aptariama socialinių ins - titutų – šeimos, mokyklos, bendraamžių ir žiniasklaidos – įtaka asmenybės ugdymuisi ir poveikis paauglių agresijai. Empiriniams duomenims surinkti buvo taikyta anketinė apklausa (skirta mokiniams). Tyrime dalyvavo 102 ti - riamieji (50 berniukų ir 52 mergaitės), kurių tėvai davė sutikimą ir patys tiria - mieji sutiko dalyvauti tyrime. Tiriamaisiais buvo pasirinkti bendrojo ugdymo mokyklų 7–9 klasių mokiniai, kurių amžius – nuo 12 iki 16 metų. Empirinis tyrimas atskleidė, kad didžioji dalis tyrimo dalyvių sutinka, jog jų mokyklo - se egzistuoja agresyvumo problema, o labiausiai paplitusios agresijos formos yra prasivardžiavimas, kitų mokinių stumdymas, paskalų skleidimas ir daiktų atiminėjimas. Mokykloje dominuoja verbalinė agresija, sparčiai plinta elektro - ninė agresija ir elektroninės patyčios, kurių pasireiškimo mastams ištirti reika - lingi moksliniai tyrimai. Patiriamos agresijos dažnumas statistiškai reikšmin - gai susijęs su draugų kiekiu klasėje, t. y. kuo daugiau paauglys turi draugų, tuo rečiau jis nukenčia nuo agresyvių mokinių; nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp lyčių ir patiriamos fizinės agresijos formų
The article explores issues pertaining to the lack of positive socialisation as a precondition for adolescent aggression. Social institutes – the family, school, peers and the media – are extensively discussed as having the greatest impact on personality development and teen aggression. A questionnaire survey (for students) was employed to collect empirical data. The research involved 102 respondents (50 boys and 52 girls) upon agreement from both their parents and the respondents themselves. The sample included students of grades 7–9 from general education schools, aged from 12 to 16. The empirical research revealed that a greater part of the respondents acknowledged the existence of the problem of aggression at their school; the most widespread forms of aggression included: name-calling, pushing around, insinuation and deprivation of personal belongings. Verbal aggression was predominant at school; e-aggression and e-bullying were rapidly increasing, yet their extent demands further research. The frequency of aggression was statistically significantly related to the number of friends within the class, i. e., the more friends s/he had, the less frequent aggression s/he faced; whereas a statistically significant difference was determined between genders and the forms of experienced physical aggression
Internet: http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:24426715/datastreams/MAIN/content
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.