Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99688
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŽibėnienė, Gintautė-
dc.contributor.authorSavickienė, Izabela-
dc.contributor.authorUstilaitė, Stasė-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-08-07T10:20:38Z-
dc.date.available2019-08-07T10:20:38Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn13921401-
dc.identifier.otherVDU02-000058689-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99688/1/ISSN2424-3949_2015_N_2.PG_24-29.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/99688-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.15823/sm.2015.4-
dc.description.abstractStraipsnyje diskutuojama apie tai, kaip būsimieji kūno kultūros mokytojai supranta kokybiškas studijas. Siekiant studijų kokybės ir jos tobulinimo, labai svarbu, kokiomis studijų kokybės koncepcijomis vadovaujasi aukštosios mokyklos bendruomenė. Realus studijų kokybės tobulinimas vyksta, kai studijų kokybės koncepcijas žino, jomis vadovaujasi visi akademinės bendruomenės nariai, taip pat ir studentai. Todėl keliama problema, kokius studijų kokybės lūkesčius turi pradėję studijuoti jauni asmenys. Tikslas – atskleisti, kokios studijų kokybės koncepcijos yra priimtiniausios Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) kūno kultūros bakalauro studijų programos ir kitų pedagogikos krypties studijų programų pirmo kurso studentams. Objektas – studijų kokybės koncepcijų priimtinumas. Tyrimas atliktas 2012 m. lapkričio–2013 m. gruodžio mėn., jame dalyvavo 133 LEU kūno kultūros bakalauro studijų programos studentai ir 193 kitų pedagogikos krypties studijų programų pirmakursiai: 57 studentai iš LEU, 62 – iš aukštosios mokyklos A (toliau – AM A) ir 74 – iš aukštosios mokyklos B (toliau – AM B). Taikytas anketinės apklausos metodas – apklausos metu pirmakursių paprašyta sudėlioti pagal rangą 7 kokybės koncepcijas, kai 1 žymi labiausiai priimtiną, o 7 – mažiausiai priimtiną. Gautų duomenų analizė atlikta naudojant duomenų apdorojimo ir analizės programos SPSS 22.0 versiją, pritaikytą „Windows“ operacinei sistemai. Naudota aprašomoji statistika ir taikytas neparametrinis Mano-Vitnio (angl. Mann-Whitney) kriterijus. Pirmakursių studentų atsakymams palyginti taikytos porinių dažnių lentelės ir Mano- Vitnio kriterijus, remiantis statistinio reikšmingumo lygmeniu 0,05 (t. y. p ≤ 0,05)lt
dc.description.abstractThe article continues the discussion started in the Sport Science journal about how future teachers of physical education understand quality studies. In order to achieve quality studies and its improvement, it is very important what study quality concepts the community of a higher education pursues. The real improvement of the quality of studies occurs when study quality concepts are known and pursued by all the members of the academic community, and students as well. Therefore, the problem is raised regarding what study quality expectations young people have when beginning their studies. The objective of the article is to reveal what study quality concepts are most acceptable to the first-year students of bachelor studies in physical education at the Lithuanian University of Educational Sciences. The object of the article is the acceptability of quality concepts. The research was conducted from the November of 2012 to the December of 2013, with the particiaption of 133 students who study bachelor degree programme in physical education and 193 firstyear students of pedagogy trend: 57 students from the Lithuanian University of Educational Sciences and 62 from the institution of the higher education A (further in the text IHE A) and 74 from the institution of the higher education B (further in the text IHE B). The method of questionnaire survey was used when during the survey the first-year students were asked to rank 7 quality concepts when 1 marks the acceptable one and 7 marks the least acceptable oneen
dc.description.sponsorshipKauno technologijos universitetas-
dc.description.sponsorshipMykolo Romerio universitetas, zibeniene@mruni.eu-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademija-
dc.format.extentp. 24-29-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofSporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2015, Nr.2 (80)-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.rightsSutarties data 2019-03-08, nr. A1916, laisvai prieinamas internetelt
dc.subjectKūno kultūros bakalauro studijų programos pirmakursiailt
dc.subjectPedagogikos krypties studijų programų pirmakursiailt
dc.subjectStudijų kokybės koncepcijoslt
dc.subjectFirst-year students of bachelor studies in physical educationen
dc.subjectFirst-year students of programmes in pedagogyen
dc.subjectStudy quality conceptsen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleStudijų kokybės koncepcijos, priimtiniausios Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros ir kitų pedagogikos krypties studijų programų pirmakursiamslt
dc.title.alternativeStudy quality concepts the most acceptable to first-year students of bachelor studies in physical education at Lithuanian university of educational sciences and in other programmes of pedagogyen
dc.typeresearch article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15823/sm.2015.4-
dc.date.updated2019-10-02T10:55Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "58689"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-1401"], "doi": "10.15823/sm.2015.4", "code": "S4", "subject": ["S007"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99688/1/ISSN2424-3949_2015_N_2.PG_24-29.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/99688", "http://dx.doi.org/10.15823/sm.2015.4"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 6, "sheets": 0.429, "timestamp": "20191002105546.0", "account": {"year": 2015, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Mykolo Romerio universitetas, zibeniene@mruni.eu", "id": "111951726"}], "lname": "Žibėnienė", "fname": "Gintautė", "status": "0", "name": "Žibėnienė, Gintautė"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Kauno technologijos universitetas", "id": "111950581"}], "lname": "Savickienė", "fname": "Izabela", "status": "0", "name": "Savickienė, Izabela"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "0C0869F8102E34F5C7FE653BDE34794F", "lname": "Ustilaitė", "fname": "Stasė", "status": "0", "name": "Ustilaitė, Stasė"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2015, Nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.