Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99648
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Ambrazevičius, Rytis
Title: Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požymiai
Other Title: Acoustical cues for voicing of fricatives
Is part of: Žmogus ir žodis, 2013, t.15, nr. 1, p. 7-14
Date: 2013
Keywords: Pučiamieji priebalsiai;Balsingumas;Fonacija;HNR;LHR;Fricatives;Voicing;Phonation
Abstract: Straipsnyje apžvelgiami anksčiau naudoti skiriamieji pučiamųjų priebalsių balsingumo (skardumo / duslumo) rodikliai ir vertinimo algoritmai: HNR (harmonics-to-noise ratio; Boersma), pirmosios harmonikos intensyvumas ir laiko parametrai (Stevens, Pirello ir kt.). Be to, aptariami papildomi požymiai, neatliekantys skiriamosios funkcijos (priebalsio ir prieš ji einančio balsio trukmė, fonacijos dažnis C4V pereigoje ir kt.). Akustiniai požymiai siejami su artikuliaciniais ir slėgio kitimo vyksmais. Pažymima, kad skardumas identifikuojamas ir tada, kai fonacija nėra ištisinė. Skardžiųjų priebalsių spektrams būdinga žemųjų harmonikų struktūra, skirianti šiuos priebalsius nuo dusliųjų. Atsižvelgiant i ši skirtumą siūlomas taikyti paprastas LHR (low-high-ratio; t. y. žemųjų ir aukštųjų dažnių juostų intensyvumo santykis) rodiklio apskaičiavimo metodas. Juo remiantis vertinamas lietuvių bendrinės kalbos pučiamųj ų priebalsių pavyzdžių balsingumas (nagrinėjami prevokaliniai žodžio pradžios ir intervokaliniai sibiliantai). Nustatyta, kad kategorijų riba tarp skardžiųjų ir dusliųjų sibiliantų atitinka apytiksliai — 10 dB LHR rodiklio reikšmę. LHR metodas lyginamas su ankstesniais, aptariami jo pranašumai. Esminiai žodžiai: pučiamieji priebalsiai, balsingumas, fonacija, HNR, LHR.
The following previously used differential indexes and algorithms for the evaluation of voicing of fricatives are overviewed: HNR ( harmonicsto- noise ratio; Boersma), intensity and temporal parameters of the first harmonic (Stevens, Pirello; etc.). In addition, the supplementary non-differential cues such as duration of a consonant and preceding vowel, and phonation frequency in CàV transition are discussed. The acoustical cues are considered in relation to the articulatory movements and processes of pressure dynamics. It is noted that continuity of phonation is not obligatory cue for identification of voiced fricatives. Structure of low harmonics is characteristic of the spectra of voiced fricatives, in contrast to voiceless fricatives. Based on this difference, a simple LHR method is suggested (low-high-ratio index; i.e., ratio of intensities of low and high frequency bands). The method is applied for the evaluation of voicing of fricatives in standard Lithuanian (prevocalic and intervocalic sibilants are considered). It is estimated that the boundary between the voiced and voiceless sibilants corresponds roughly to LHR = –10 dB. The LHR method is compared to the previous methods and its advantages are discussed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99648
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 1 Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.