Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99646
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bakšienė, Rima
Title: Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių kiekybiniai požymiai
Other Title: Quantitative features of diphthongs syllable accents in Marijampolė sub-dialect
Is part of: Žmogus ir žodis, 2013, t.15, nr. 1, p. 19-26
Date: 2013
Keywords: Dialektologija;Priegaidė;Dvibalsis;Eksperimentinė fonetika;Kiekybinis požymis;Dialectology;Syllable accent;Diphthong;Experimental phonetics;Quantitative feature
Abstract: Straipsnyje aprašomi Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių eksperimentinio tyrimo rezultatai. Eksperimentiniu būdu analizuoti akūtinių ir cirkumfleksinių dvibalsių kiekybiniai požymiai. Gautieji rezultatai lyginami su kitų vakarų aukštaičių kauniškių šnektų – Šakių ir Prienų – analogiškais tyrimais. Eksperimentinis tyrimas parodė, kad priegaidė neabejotinai turi įtakos Marijampolės šnektos dvibalsių kiekybei. Stabiliausias ir patikimiausias akūtinių ir cirkumfleksinių dvibalsių skirtumas – pirmojo dėmens trukmė. Su priegaide susijusi ir dvibalsių bendroji trukmė. Akūtiniai dvibalsiai šnektoje yra ilgesni. Cirkumfleksinių dvibalsių antrojo dėmens pailgėjimas negali būti laikomas šios šnektos priegaidės aiškiu požymiu. Lyginant gautuosius rezultatus su kitų šnektų tyrimais, nustatyta, kad pagal kiekybinių požymių svarbą priegaidžių diferenciacijai Marijampolės šnekta užima tarpinę poziciją. Kiekybės atžvilgiu labai skiriasi šiaurinė vakarų aukštaičių kauniškių dalis, kuriai būdingas cirkumflekso alotonas – tęstinė priegaidė, ir pietinė dalis, kuri šio alotono neturi.
The article examines the results of the experimental investigation of diphthongs syllable accents in the Marijampolė sub-dialect. The quantitative features of acute and circumflex diphthongs were subjected to experimental analysis. The results of the experimental investigation of Marijampolė sub-dialect are compared with the parallel researches in Šakiai and Prienai sub-dialects. According to the results of the investigation, the acute diphthongs are longer than the circumflex ones to the ratio 1,21 : 1. The clearest difference between the acute and circumflex diphthongs is realized in the first component of diphthong. The first components of the acute diphthongs are much longer. According to the importance of the quantitative features of the syllable accents Marijampolė subdialect stands in the medium position between Šakiai and Prienai subdialects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99646
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 1 Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.