Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99645
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bučienė, Laimutė
Title: Internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūra ir raiška = Structure and expression of attributive word phrases in the texts of online advertising
Other Title: Structure and expression of attributive word phrases in the texts of online advertising
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 15, nr. 1 (2013)
Extent: p. 27-33
Date: 2013
Keywords: Internetinės reklamos tekstas;Atributas;Atributinio junginio struktūra;Vientisinis atributinis junginys;Sudėtinis atributinis junginys;Atributinių junginių grandinė;Atributinių junginių pluoštas;Kombinuotas atributinis junginys;Text of online advertising;Attribute;Structure of attributive word phrase;Simple attributive word phrases;Complex attributive word phrases;Chain of attributive word phrases;Set of attributive word phrases;Combined attributive word phrase
Abstract: Reklama – vienas iš dažniausiai šiuolaikinėje visuomenėje aptinkamų tekstų tipų. Lietuviškose interneto svetainėse skelbiamos reklamos sintaksės bruožai nedaug tyrinėti. Remiantis Lietuvos telekomunikacijų bendrovių interneto svetainių medžiaga straipsnyje pateikiamas internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūros tyrimo apibendrinimas. Atlikus internetinėje reklamoje vartojamų atributinių junginių struktūros tipologinę analizę, nustatyta, kad sudėtingesnės sandaros atributiniai junginiai (sudėtiniai atributiniai junginiai, atributinių junginių pluoštai, atributinių junginių grandinės, kombinuoti atributiniai junginiai) šiek tiek būdingesni negu elementarios sandaros (vientisiniai) atributiniai junginiai. Neretai viename internetinės reklamos tekste vartojami keli vientisiniai ir keli sudėtingesnės sandaros atributiniai junginiai. Vientisinio atributinio junginio priklausomasis dėmuo dažniausiai reiškiamas būdvardžiu, kuriuo siekiama ne tiek perduoti objektyvią informaciją – charakterizuoti įvardytą prekę ar paslaugą, – kiek paveikti adresatą emociškai (skaidri kainodara, geriausios kainos, ištikimiausi klientai). Pastebimas polinkis formuoti atributinių junginių pluoštus – pagrindinis dėmuo keliais santykiais susiejamas daugiau nei su vienu savarankišku žodžiu (maža minimali sąskaita, visi esami ir nauji privatūs mūsų klientai). Nemaža dalis atributinių junginių yra sudėtiniai – pagrindinis ryšys vienija visą atributinį junginį į nominacinį bloką ([trumpų- jų ← žinučių] ← siuntimas, [mobiliojo ← ryšio] ← tinklas, mažas ← [abonentinis ← mokestis], [{balso ← pašto} ← išklausymo] ← laikas, [verslo ← klasės] ← [nešiojamasis ← kompiuteris])
Advertisement is one of the most common text types in contemporary society. The syntactic features of the advertisement published on Lithuanian websites have not been well researched. Based on the data of the websites of Lithuanian telecommunication companies, the study of the structure of attributive word phrases used in the texts of online advertising is presented in the article. The typological analysis of the structure of attributive word phrases used in online advertising led to the following conclusion: the attributive word phrases of more complex structure are slightly more prevalent more than one independent word by several relations (maža minimali sąskaita, visi esami ir nauji privatūs mūsų klientai). The frequent use of attributes in larger groups (various chains and sets of attributive word phrases, combined attributive word phrases) is determined by the peculiar features and intentions of online advertising texts – to inform, persuade and than simple attributive word phrases. A single text of online advertising often contains several simple and several more complex attributive word phrases. The dependent component of a simple attributive word phrase is usually expressed by an adjective which does not only seek to communicate objective information – to characterise a specific good or service – but also to render an emotional impact on the addressee (skaidri kainodara, geriausios kainos, ištikimiausi klientai)
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99645/1/ISSN1822-7805_2013_T_15_N_1.PG_27-33.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99645
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 1 Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
marc.xml10.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

15
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.