Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99643
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Česnulienė, Vida
Title: Priežasties konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose
Other Title: Causal conjunction in scientific and publicistic texts
Is part of: Žmogus ir žodis, 2013, t.15, nr. 1, p. 42-47
Date: 2013
Keywords: Priežasties konjunkcija;Priežasties konektoriai;Mokslinis stilius;Publicistinis stilius;Konektorių reikšmės;Sakinių siejimo priemonės;Causal conjunction;Means of sentence cohesion;Causal connectors;Scientific texts;Publicistic texts;Means of connectors
Abstract: Ištirtuose mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose realiosios priežasties konjunkcija vartojama daugmaž vienodai (apytikriai po 50 proc. visų realiosios priežasties konjunkcijos atvejų). Realiosios priežasties konjunkcija reiškiama šiais jungtukais ir jungiamaisiais žodžiais: todėl, ir, tačiau, mat, nes. Empirinės medžiagos analizė parodė, kad ir mokslinio, ir publicistinio stiliaus tekstų imtyse sakiniai dažniausiai siejami konektoriumi todėl. Tai dažniausias ir neutraliausias priežasties konektorius. Konektoriai todėl, dėl to realiosios priežasties santykiui reikšti vartojami sinonimiškai. Publicistinio stiliaus tekstuose gana dažnai realiosios priežasties santykis reiškiamas daugiareikšmiu jungtuku ir.Ištirtose mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstų imtyse nuolaidos santykis, reiškiamas konektoriumi tačiau. Publicistinio stiliaus tekstų imtyje pasitaikė sakinių, kurių nuolaidos santykis reiškiamas konektoriumi žinoma. Tokiu atveju šalia nuolaidos reikš-mės akivaizdus ir modalinis įsitikinimo atspalvis; konektoriumi žinoma pabrėžiamas, paryškinamas paskesnio sakinio turinys ar net to sakinio svarba visame tekste. Rezultato (išvados) konjunkcija ištirtuose mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose išsiskiria vartojamų konektorių įvairove: ir, bet, o, tačiau, vis dėlto, todėl. O iš tikrųjų rezultato (išvados) konjunkcija ištirtuose ir mokslinio, ir publicistinio stiliaus tekstuose dažniausiai reiškiama modaliniais žodžiais taigi, vadinasi, kurie paprastai ir vartojami išvadai, apibendrinimui pabrėžti.
The samples of scientific and publicistic texts contain roughly the same number of occurrencies (50 % in each type of texts) of real cause conjunction. Real cause conjunction is expressed by the following conjunctions and linking words: todėl, ir, tačiau, mat, nes [Eng. therefore, and, however, because, as]. The empirical analysis has shown that the most common connector in both scientific and publicistic texts is todėl [Eng. therefore]. It is also the most neutral connector of real cause. Connectors todėl, dėl to [Eng. that is why, because of that] are used synonymously. In publicistic texts, real cause relations are rather frequently expressed by the polysemous conjunction ir [Eng. and]. In the scientific and publicistic texts that have been researched the relation of concessive conjunction is expressed by connector tačiau [Eng. however]. Also, there are instances where connector žinoma [Eng. certainly] is used. In such cases concessive meaning is supplemented by a modal shade of certitude; this connector helps to stress and highlight the importance of the content of the preceding sentence or even the importance of the sentence in the whole text. In the scientific and publicistic text samples that have been researched, the following connectors are used in this relation: ir, bet, o, tačiau, vis dėlto, todėl [Eng. and, but, however, nevertheless, therefore]. The most common means of sentence cohesion, however, are connectors taigi, vadinasi [Eng. thus, hence] which are usually used to signal the conclusion and generalisation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99643
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 1 Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.