Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99633
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kliukienė, Regina;Raudžiūtė, Ieva
Title: Minkštųjų priebalsių poveikis lietuvių bendrinės kalbos ilgųjų kirčiuotų balsių spektrui
Other Title: The influence of soft consonants on the spectrum oflong stressed vowels in standard Lithuanian
Is part of: Žmogus ir žodis, 2013, t.15, nr. 1, p. 111-119
Date: 2013
Keywords: Ilgieji balsiai;Kietieji priebalsiai;Minkštieji priebalsiai;Regresyvinis poveikis balsiams;Balsių spektras;Long vowels;Hard consonants;Soft consonants;Regressive influence on vowels;Vowel spectrum
Abstract: Iki šiol eksperimentiškai išanalizuoti trumpieji bendrinės kalbos balsiai ir įrodytas regresyvinis minkštųjų priebalsių poveikis jų kokybei (Kliukienė, 2003; 2004; 2005). Šio tyrimo objektas – ilgieji kirčiuotieji balsiai, jų akustiniai požymiai. Čia analizuojami ilgųjų kirčiuotų priešakinės eilės aukštutinio pakilimo, vidutinio pakilimo, žemutinio pakilimo, kintamo pakilimo, užpakalinės eilės aukštutinio pakilimo, vidutinio pakilimo, žemutinio pakilimo, kintamo pakilimo balsių spektrai prieš minkštuosius ir kietuosius priebalsius. Darbe keliama hipotezė – minkštieji priebalsiai daro regresyvinį poveikį ilgųjų balsių kokybei. Tiriamieji elementai analizuoti kompiuterine Amsterdamo universiteto specialistų Paulio Boersmos ir Davido Weeninko sukurta kompiuterine garsų apdorojimo ir analizės programa PRAAT v. 5.0.06. Rezultatų reikšmingumas tikrintas Studento (Student) kriterijumi. Eksperimentiškai ištyrus bendrinės kalbos ilgųjų kirčiuotųjų balsių akustinius požymius nekyla abejonių dėl minkštųjų priebalsių poveikio šiems balsiams. Minkštieji priebalsiai regresyviai veikia šių ilgųjų kirčiuotųjų balsių kokybę: prieš minkštuosius ir kietuosius priebalsius vartojami skirtingos kokybės ir artikuliacijos fonemų variantai; reikšmingiausiai skiriasi priešakinės eilės žemutinio ir kintamo pakilimo balsių alofonai; prasčiau skiriami prieš minkštuosius ir kietuosius priebalsius vartojami užpakalinės eilės ilgieji balsiai.
Several studies have convincingly shown the regressive effect of soft consonants on vowels in standard Lithuanian (Kliukienė, 2003; 2004; 2005). The present research is focused on long stressed vowels and their acoustic features. More specifically, it deals with spectral features of long stressed front vowels of high [i·], medium [·], low [e·] and varying [ie] raising as well as back vowels of high [u·], medium [o·], low [a·] and varying [uo] raising in the positions where they precede soft (palatalized) and hard consonants. It is hypothesized here that soft consonants have a regressive effect on the quality of long vowels. The material of this study was processed by the speech analysis software PRAAT (v. 5.0.06) developed by Paul Boersma and David Weenink from the University of Amsterdam, while the significance of the findings was tested by the Student’s criterion. The experimental investigation of the acoustic features of the stressed long vowels in standard Lithuanian provided convincing evidence which proves that soft consonants regressively modify the quality of vowels, namely, phonemes [i·], [·], [e·], [ie], [o·], [a·] are realized by variants of different quality and articulation before soft and hard consonants; the most significant differences have been observed between the allophones of front vowels of low and varying raising; less prominent differences characterize the back long vowels [u·] and [uo] occurring before soft and hard consonants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99633
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 1 Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.