Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99595
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Glavey, Paul
Title: Flagging support for rockabilly rebels: the Confederate battle flag’s place in the current European rockabilly scene
Other Title: Mojuojant vėliavomis rokabilio maištininkams: konfederatų kovos vėliavos vieta šiuolaikinėje Europos rokabilio muzikoje
Is part of: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2019, nr. 10(1), p. 29-49
Date: 2019
Keywords: Confederate battle flag;Rockabilly;Symbol;Music scene;Politics;Controversy;White supremacy;Konfederatų kovos vėliava;Rokabilis;Simbolis;Muzikos scena;Politika;Kontroversija;Baltųjų suprematizmas
Abstract: The continued presence and place of the Confederate battle flag in the modern United States of America is the focus of significant contemporary debate. Originating from the American Civil War the presence and use of the flag has spread through the United States of America and internationally, and its meaning has developed and changed far beyond its origins as a military flag. This paper addresses some of the contemporary uses of the flag. It situates the flag within current U.S. domestic political debates and considers how these relate to its usage in the UK and continental European rockabilly scene. It explains the reasons for the recent, widespread focus on the flag as a symbol of racism and white supremacy. The paper argues that despite some members’ shared view of the flag as a supposedly apolitical, longstanding symbol of the rockabilly scene, the rising threat of white supremacy and far right politics internationally has made the defence of the flag in these terms insufficient. It goes on to conclude that the rockabilly scene in the UK and Europe could, and should, abandon their use of the flag with no loss to its identity.
Konfederatų kovos vėliava vis dar plačiai diskutuojama šiuolaikinėse Jungtinės Amerikos Valstijose. Atsiradusi JAV pilietinio karo metu vėliava išplito tiek Amerikoje, tiek už jos ribų, o jos reikšmė smarkiai pasikeitė; ji prarado ir originalią karinės vėliavos reikšmę. Šiame straipsnyje analizuojami keli šiuolaikiniai konfederatų vėliavos naudojimo atvejai. Autorius aptaria dabar vykstančias politines diskusijas apie vėliavą JAV ir mėgina paaiškinti, kaip jos susijusios su vėliavos naudojimu Jungtinės Karalystės ir kontinentinės Europos rokabilio muzikoje. Straipsnyje paaiškinamos priežastys, dėl kurių vėliava laikoma rasizmo ir baltųjų suprematizmo simboliu. Autoriaus teigimu, nepaisant kai kurių rokabilio muzikos atstovų požiūrio į vėliavą kaip tariamai nepolitinį, ilgalaikį rokabilio simbolį, vis didėjanti baltųjų suprematizmo ir radikalios dešinės politikos grėsmė tarptautiniu mastu paverčia šį požiūrį nepagrįstu. Straipsnyje daroma išvada, kad rokabilio muzikos atstovai tiek JK, tiek Europoje galėtų ir turėtų atsisakyti vėliavos neprarasdami savo kultūrinio tapatumo.
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99595
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2019, nr. 10(1)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

82
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

514
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.