Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99540
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Nedzinskaitė-Mačiūnienė, Rasa;Merkytė, Simona
Title: Shared leadership of teachers through their interpersonal communication competence
Other Title: Mokytojų pasidalytoji lyderystė ir tarpasmeninė komunikacinė kompetencija
Is part of: Acta Paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019, T. 42
Extent: p. 85-98
Date: 2019
Keywords: Mokytojas;Mokytojo pasidalytoji lyderystė;Tarpasmeninė komunikacija;Mokytojo kompetencija;Teacher;Teacher shared leadership;Interpersonal communication;Teacher' competence
Abstract: Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kaip mokytojų turima tarpasmeninė komunikacinė kompetencija gali lemti jų pasidalytąją lyderystę. Empirinis tyrimas atliktas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Tiesinė regresinė analizė atskleidė, kad mokytojų turima tarpasmeninė komunikacinė kompetencija turi teigiamą prognostinę galią mokytojų veikimui remiantis pasidalytąja lyderyste. Nustatyta, kad tarpasmeninės komunikacijos dimensijos, tokios kaip aiškumas ir patikimumas (tai gebėjimai: aiškiai perteikti informaciją; pasitikėti žmonėmis ir jų žiniomis; dalijimasis savo patirtimi; ir kt.) bei artimumas (tai gebėjimas gerai pažinti kolegas; domėjimasis kolegų veikla; įsitraukimas į neformalias veiklas kartu su kolegomis; ir kt.) yra pozityviai teigiamai susijusios su mokytojų pasidalytąja lyderyste. O tokios tarpasmeninės komunikacijos dimensijos kaip rišlumas, keitimasis informacija, asmeninė komunikacija, pasitikėjimas neturi teigiamos prognostinės galios mokytojų pasidalytajai lyderystei. Nors tyrimo imtis nereprezentatyvi (N=154) daryti išvadas Lietuvos mastu, tačiau atlikto tyrimo rezultatai išryškina tam tikras tendencijas, kurios priverčia kreipti dėmesį į mokytojų tarpasmeninės komunikacijos gebėjimų stiprinimą, kaip būtinybę, siekiant, kad mokytojų bendruomenėse vyrautų pasidalytoji lyderystė. Straipsnyje yra teikiamos tiek teorinės, tiek praktinės įžvalgos apie mokytojų pasidalytosios lyderystės ir ją lemiančios tarpasmeninės kompetencijos svarbą
This paper examines how the interpersonal communication competences of teachers can predict their shared leadership. The empirical research for this paper was undertaken with teachers working at lower and upper secondary schools in Lithuania. The conducted regression analysis revealed that interpersonal communication skills have a significant predictive power for the shared leadership behavior of teachers. Specifically, the study uncovered that the dimensions of interpersonal communication competence, such as clarity, credibility, and familiarity, have an important positive relationship with shared leadership. The results emphasize a need to focus on the development of teachers’ interpersonal communication, stimulating shared leadership in teacher communities. The theoretical and practical implications of teacher leadership and their communication are discussed in this paper
Internet: http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/13285/12151
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99540/1/ISSN1648-665X_2019_V_42.PG_85-98.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99540
https://doi.org/10.15388/ActPaed.42.6
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vilniaus Baltupių progimnazija, Vilnius
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

30
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.