Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99527
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Valūnaitė-Oleškevičienė, Giedrė;Puksas, Andrius;Gulbinskienė, Dalia;Mockienė, Liudmila
Title: Student experience on the development of transversal skills in university studies
Other Title: Studentų patirtis ugdant perkeliamuosius gebėjimus universitetinėse studijose
Is part of: Pedagogika, 2019, t.133, nr. 1, p. 63-77
Date: 2019
Keywords: Transversal skills;University studies;Phenomenological research;Development;Interview;Universitetinės studijos;Plėtra;Interviu;Perkeliamieji gebėjimai;Fenomenologiniai tyrimai
Abstract: The Bologna Process envisioned the idea of the development of transversal skills in the course of higher education. Recent research on education acknowledges the fact that higher education including university studies is already facing the turn towards inclusive transversal skills development. The current research focuses on the development of student transversal skills in university studies. It is aimed at the investigation of the phenomenon of the development of student transversal skills in university studies. The objective of higher education covers more than simply employability of graduates although employment outcomes are important. Higher education is a versatile process, which provides students with the possibilities to develop their knowledge, skills, attitudes in order to enable them to actively participate in the wider society by being involved in active citizenship and successful professional careers. Our research reveals that the development of transversal skills depends on both internal personal characteristics and external social factors including colleague influence, exchanging ideas and also institutional impact. The research participants also reveal their perception that their transversal skills are substantially improved on their university studies; however, they also stress their perceived needs for developing certain transversal skills which are necessary in professional work life, such as communication and foreign languages, ability to apply innovations and creativity, analytical skills and critical thinking, learning to learn and time management.
Bolonijos procesas numato perkeliamųjų gebėjimų ugdymo idėją aukštojo mokslo srityje. Naujausi švietimo tyrimai atskleidžia, kad aukštajame moksle, įskaitant universitetines studijas, integruojamas perkeliamųjų gebėjimų ugdymas. Šis tyrimas analizuoja studentų perkeliamųjų gebėjimų ugdymo universitetinėse studijose reiškinį. Aukštojo mokslo tikslas apima ne tik absolventų galimybes įsidarbinti, nors užimtumo rezultatai yra labai svarbūs. Aukštasis mokslas yra universalus procesas, suteikiantis studentams galimybes tobulinti savo žinias, įgūdžius, požiūrį, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti platesnėje visuomeninėje, pilietiškumo veikloje bei kurti sėkmingą profesinę karjerą. Tyrimas įrodo, kad perkeliamųjų gebėjimų ugdymas priklauso nuo vidinių asmeninių savybių ir išorinių socialinių veiksnių, tokių kaip kolegų įtaka, keitimasis idėjomis ir institucijos poveikis. Tyrimo dalyviai taip pat atskleidžia savo supratimą, kad jų perkeliamieji gebėjimai gerokai patobulėjo universitetinėse studijose, tačiau jie taip pat pabrėžia tam tikrų perkeliamųjų gebėjimų, tokių kaip gebėjimas bendrauti, užsienio kalbų gebėjimai, gebėjimas taikyti inovacijas, kūrybiškumas, analitiniai įgūdžiai ir kritinis mąstymas, mokymasis mokytis ir laiko valdymas, reikalingų profesiniam gyvenimui, poreikį.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2019.133.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99527
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2019 t. 133, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

87
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.