Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99526
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Poteliūnienė, Sniegina;Ustilaitė, Stasė;Sabaliauskas, Stanislav;Česnavičienė, Jūratė;Juškevičienė, Agnė
Title: Mokytojų patirtys įgyvendinant ugdymo turinį: mokytojas, kaip švietimo politikos dalyvis, mokyklos bendruomenės narys ir profesionalas
Other Title: Teachers’ experiences in implementing curriculum: a teacher as a participant of educational policy, a member of the school community and a professional
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 133, nr. 1
Extent: p. 78-104
Date: 2019
Keywords: Mokytojų patirtys;Ugdymo turinio įgyvendinimas;Mokyklų mokytojai;Teachers' experience;Implementation of curriculum content;Schools teachers
Abstract: Straipsnyje analizuojama, kaip Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai įgyvendina ugdymo turinį. Šis procesas apibūdinamas kaip kasdienis vyksmas, orientuotas į mokytojų galias konkrečiam ugdymo turiniui plėtoti, realizuoti ir įprasminti nuolatinėje ugdymo praktikoje. Fenomenografiniu tyrimu, kuriame dalyvavo 86 įvairių mokomųjų dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai, nustatyta, kad ugdymo turinio įgyvendinimą mokytojas suvokia ir patiria kaip švietimo politikos dalyvis, mokyklos bendruomenės narys ir kaip profesionalas. Tik suvokdamas ugdymo tikslus ir tikėdamas tuo, kad geba tai įgyvendinti, mokytojas gali sutelkti visas savo kūrybines galias aukščiausiems pasiekimams konkrečiame ugdymo realybės kontekste. Todėl viena svarbiausių krypčių sėkmingai ugdymo turinio realizacijai yra mokytojo įgalinimas bei jo pripažinimas profesionalu ir lyderiu. Deja, tyrimas atskleidė, kad tyrime dalyvavę mokytojai dažniau linkę užimti pasyvumo arba atsitraukimo poziciją nei imtis lyderystės, diskutuojant ar inicijuojant ugdymo turinio kaitą, atpažinus deklaruojamo ugdymo turinio silpnybes ar susidūrus su kliūtimis ugdymo praktikoje
The curriculum and its implementation are continuously at the centre of discussions of education policymakers, society and scientists. It is obvious that it is a teacher, who implements curriculum and seeks to achieve the quality of its implementation while reacting to the context of his practice, makes decisions based on his convictions and attitudes, knowledge about the educational process. This article endeavours to reveal teachers’experiences in implementing curriculum of Lithuanian comprehensive schools. The research raises the following question: how do teachers understand and experience the implementation of curriculum? The phenomenography method was chosen for the research and a focus group interview method was used for data collection. 86 teachers of various subjects and primary school teachers, who have the qualification category of a teacher-senior or a teacher-methodologist, participated in the study. The analysis of research results has shown that the implementation of curriculum is experienced by teachers through understanding of himself as a participant of educational policy, as a member of the school community, as a professional. These three categories, which were distinguished, comprise the space of the study results. Teacher’s empowerment and professional recognition are the leading elements of a successful implementation of curriculum. The research revealed that teachers understand the implementation of curriculum, which is delegated to them by education policymakers. Based on the fact, whether a task delegated to teachers is understood and provided with support, how they are trusted and allowed to participate in constructing and creating curriculum before and while implementing it. It depends on what position teachers will take for a great measure. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99526/1/ISSN2029-0551_2019_T_133_N_1.PG_78_104.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99526
https://doi.org/10.15823/p.2019.133.5
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2019 t. 133, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

210
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.