Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99524
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gavrilyuk, Oksana A.;Tareva, Elena G.;Lakhno, Anastasiya V.
Title: Investigating the association between university teachers’ professional autonomy and their innovation performance
Other Title: Universiteto dėstytojų profesinio savarankiškumo ir naujovių diegimo sąsajų tyrinėjimas
Is part of: Pedagogika, 2019, t.133, nr. 1, p. 128-148
Date: 2019
Keywords: Teacher’s development;Professional autonomy;Creativity;Innovation performance;Autonomy-oriented approach;Foreign language teaching;Dėstytojo tobulėjimas;Profesinis savarankiškumas;Kūrybiškumas;Inovacijų diegimo veiksmingumas;Į savarankiškumą orientuotas požiūris;Užsienio kalbos mokymas
Abstract: The purpose of this paper is to investigate both - theoretical and practical aspects in association between foreign language teachers’ professional autonomy and their innovation performance under the current educational circumstances. The findings demonstrate that the development of innovative university teachers is possible in the framework of the autonomy-oriented approach that gets the teachers to be involved in intensive analysis and project activity, based on an analysis and a review of teachers’ personal learning and professional experience in a wide range of educational context.
Šio straipsnio tikslas – ištirti tiek teorinius, tiek praktinius aspektus, susijusius su užsienio kalbos dėstytojų profesiniu savarankiškumu ir naujovių diegimo veiksmingumu dabartinėmis švietimo sąlygomis. Tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas universiteto dėstytojų savarankiškumo, kaip bendrosios kompetencijos psichologiniu ir pedagoginiu aspektu, svarbai. Profesinis savarankiškumas leidžia dėstytojams dalyvauti inovatyviuose procesuose, atsisakant šablonų ir stereotipų, keičiant savo mąstymo būdus ir veikiant kaip iniciatyviems ir reflektuojantiems profesionalams, kurie prisiima atsakomybę už savo profesinį tobulėjimą ir atsakomybę už mokymo rezultatus. Pasitelkiant užsienio kalbos dėstytojo pavyzdį, straipsnyje nagrinėjamos inovatyvios universiteto dėstytojų savarankiškumo galimybės. Jos pristatomos remiantis tyrimo apžvalga, teorija, dabartine mokymo praktika profesoriaus V. F. Voino-Yasenetsky Krasnojarsko valstybiniame medicinos universitete ir empiriniais tyrimo rezultatais. Gauti rezultatai atskleidžia, kad inovatyvus universiteto dėstytojo tobulėjimas įmanomas į savarankišką požiūrį orientuotoje aplinkoje, įtraukiančioje dėstytojus į intensyvią analitinę ir projektinę veiklą, grįstą dėstytojo asmeninio mokymosi ir profesinės patirties analize bei peržiūra plačiame švietimo kontekste. Taikydami į savarankiškumą orientuotą mokymo teoriją dėstytojų tobulėjimui spręsti, mes išsamiai apibūdinome pokyčius, kuriais reiktų vadovautis įgyvendinant savarankišką mokymą bei skatinant inovatyvią ir kūrybinę veiklą dėstytojų asmeninio ir profesinio tobulėjimo sistemos struktūroje.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2019.133.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99524
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2019 t. 133, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.