Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99516
Type of publication: Recenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Janavičiūtė, Jovita;Šinkariova, Liuda
Title: Asmenybės bruožų ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo sąsajos
Other Title: Connections between personality traits and use of psychoactive substances
Is part of: Dialogai : Lietuvos psichologų kongresas, 2019 gegužės 24-25 d., Vilnius: recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019
Extent: p. 79-79
Date: 2019
Keywords: Pichoaktyvios medžiagos;Asmenybės savybės;Piktnaudžiavimas alkoholiu;Impulsyvūs asmenys
ISBN: 9786090701805
Abstract: Įvadas. Psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra daugialypė ir plačiai pasaulyje paplitusi problema, kurios etiologija gali būti įvairi (Chidi et al., 2015). Tyrinėjant asmenybės savybių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo sąsajas yra gaunami įvairūs rezultatai. Šia tema dažniausiai yra minimos šios asmenybės savybės: ekstraversija, neurotiškumas ir psichotizmas (Chidi et al., 2015), impulsyvumas ir stiprių pojūčių siekimas (Vreeker et al., 2017). Tačiau tyrimų rezultatai yra kontraversiški ir nepateikia vienareikšmiškų išvadų dėl kitų asmenybės bruožų svarbos psichoaktyvių medžiagų vartojimui, todėl šios srities tyrimai tebelieka aktualūs. Tyrimo tikslas – atskleisti asmenybės bruožų ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo sąsajas. Metodika. Piktnaudžiavimui alkoholiu vertinti buvo naudojamas AUDIT testas. Kofeino ir nikotino įvertinimui buvo naudoti 2 klausimai. Asmenybės bruožams tirti buvo naudojamas SURPS klausimynas. Tyrime dalyvavo 197 asmenys nuo 20 iki 78 metų (M=32; SD=11), iš kurių 82 vyrai (41,6 proc.) ir 115 moterys (58,4 proc.). Rezultatai. Bendroje imtyje alkoholio vartojimas yra statistiškai reikšmingai susijęs su impulsyvumu (r =0,219, p<0,05) ir su stiprių pojūčių siekimu (r=0,224, p<0,05). Rūkymas taip pat susijęs su didesniu impulsyvumo išreikštumu (t(194)=-2,317; p<0,05) bei stiprių pojūčių siekimu (t(193)=-2,572; p<0,05). Didesnis alkoholio vartojimas pasireiškia rūkančiųjų grupėje (t(195)=0,029; p<0,05). Vyrų imtyje impulsyvumas buvo susijęs su polinkiu vartoti alkoholį (r=0,257, p<0.05) bei rūkantieji pasižymėjo didesniu šios savybės išreikštumu lyginant su nerūkančiais (t(79)=-2.435; p<0,05). Moterų grupėje nustatyta, kad impulsyvumas yra statistiškai reikšmingai susijęs su alkoholio vartojimu (r=0,185, p<0.05). Su kofeino vartojimu statistiškai reikšmingi duomenys nebuvo gauti. Diskusija.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99516
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

28
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.