Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99506
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Juškienė, Vaiva;Stasiulienė, Vilija
Title: Mokyklos ir šeimos komunikacijos modelis
Other Title: The model of a school and family communication
Is part of: Pedagogika, 2019, t.133, nr. 1, p. 227-247
Date: 2019
Keywords: Šeima;Mokykla;Komunikacijos modelis;Ugdymas(is) karjerai;Neformaliojo ugdymo(si) veikla;Family;School;Model of communication
Abstract: Straipsnyje analizuojama mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo problema. Teorinių šaltinių ir praktinės ugdomosios veiklos pagrindu autorės sukūrė komunikacinį bendradarbiavimo modelį, kuris grindžiamas neformaliąja ir ugdymo(si) karjerai veikla. Modelis patikrintas empiriškai. Daroma prielaida, kad sukurtasis modelis, susidedantis iš 4 komponentų (edukacinei komunikacijai keliamų tikslų; struktūrinių dalių, atspindinčių komunikaciją įgyvendinančias neformaliojo ir ugdymo(si) karjerai veiklas; esamų ir prognozuojamų efektyvios komunikacijos trikdžių; efektyvios komunikacijos tarp šeimos ir mokyklos įgyvendinimo ir tobulinimo būdų), yra veiksmingas, tobulinant šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą.
This article deals with the problem of cooperation between the family and a school. The lack of positive communication between family and school becomes the main bother for students to understand better themselves, to learn more about the needs for self-expression and possibilities for further professional development.From one side, parents are not always satisfied with emotional and intellectual support coming from school. From another side, teachers reflect on the lack of family motivation in cooperating with the school in order to help students to develop their own life perspectives.The aim of the research is to validate theoretically and empirically the model of communication between family and a school. The objectives: 1) Highlighting the theoretical perspective of the conception, methods, and ways of the cooperation with family and a school. 2) To disclose the activities of N school and their sociocultural context. 3) To develop the theoretical model of communication between family and a school and to validate it empirically. The authors have created the model of communication for non-formal and education for carrier activities through theoretical sources and practical educational activities. The model is tested empirically. It is assumed, that the created model effectively improves collaboration between the family and the school and consists of 4 components: the aims for educational communication; structural parts, reflecting communication activities in non-formal and educational carrier activities; available and predictive shortcomings in communication; ways of implementing and improving effective communication between family and the school.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2019.133.13
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99506
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2019 t. 133, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

186
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.