Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99496
Type of publication: Recenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Čepukienė, Viktorija
Title: Suaugusiojo savi-diferenciacijos, prieraišumo prie tėvų ir tėvų santykių kokybės vaidmuo pasitenkinimui poros santykiais
Other Title: The Role of differentiation of self, attachment to parents and parents’ relationship quality in couple relationship satisfaction
Is part of: Dialogai : Lietuvos psichologų kongresas, 2019 gegužės 24-25 d., Vilnius: recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019
Extent: p. 51-51
Date: 2019
Keywords: Pasitenkinimas poros santykiais;Bowen teorija;Prieraišumas
ISBN: 9786090701805
Abstract: Įvadas ir tikslas. Pastarojo dešimtmečio tyrimai atskleidžia, kad aukštas pasitenkinimas poros santykiais veikia kaip apsauginis veiksnys didelių stresorių akivaizdoje, siejasi su silpniau išreikštais depresijos požymiais, didesniu seksualiniu poros intymumu, silpniau išreikštomis partnerių agresijos apraiškomis, palankesniu požiūriu į partnerį ir pan.. Tad aukštas pasitenkinimas poros santykiais gali būti vertinamas, kaip pageidautinas asmeninės ir diadinės raidos rezultatas. M. Bowen sisteminės šeimos santykių teorija aiškina, kaip sąveikų procesai gimtojoje šeimoje gali atvesti prie suaugusio asmens romantinių santykių kokybės. Moksliniai tyrimai suteikia įrodymų, patvirtinančių Bowen teoriją, visgi lieka neaiškus psichologinis mechanizmas, kaip tėvų tarpusavio sąveikos veda prie jų vaikų romantinių santykių kokybės. Tad pristatomo tyrimo tikslas yra įvertinti mediacinį ryšių tarp asmens savidiferenciacijos, prieraišumo prie tėvų, tėvų santykių kokybės ir pasitenkinimo poros santykiais modelį. Metodika. Tyrimas buvo atliekamas internetu. Įtraukimo į tyrimą kriterijai: respondentai turėjo būti 18-60 m. amžiaus ir tyrimo metu turėti ne trumpesnius nei vienerių metų romantinius santykius. Tyrimo imtį sudarė 983 dalyviai (91% moterys; dalyvių amžiaus vidurkis 40,1 m.), iš – – turėjo romantinį partnerį, su kuriuo kartu negyveno. Vidutinė santykių trukmė 14,4 m. Tyrimo instrumentai: Pasitenkinimo poros santykiais skalė (sudaryta autorės); Retrospektyvus tėvų santykių kokybės klausimynas (sudarytas autorės); Savi-diferenciacijos klausimynas (DSI, Skowron, Friedlander, 1998); Prieraišumo prie tėvų klausimynas (PAM, Proctor, 1998). Rezultatai ir išvados. Rezultatai atskleidė, kad tėvų santykių kokybė turi netiesioginę reikšmę asmens pasitenkinimui poros santykiais per mediatorius – savi-diferenciaciją ir saugų prieraišumą prie tėvų.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99496
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.21 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

184
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

56
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.