Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99433
Type of publication: research report
Type of publication (PDB): Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sabaliauskas, Stanislav;Poteliūnienė, Sniegina;Česnavičienė, Jūratė;Juškevičienė, Agnė
Title: Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė : kokybinio tyrimo ataskaita
Extent: 115 p
Publishing data: Vilnius : Ugdymo plėtotės centras
Date: 2018
Keywords: Bendrasis ugdymas;Dalykinės kompetencijos;Mokytojų profesinis tobulėjimas
Abstract: Mokytojų profesinis tobulėjimas yra sistemingas, nuoseklus procesas, trunkantis visais pedagoginės karjeros etapais ir laiduojantis sėkmingą pedagogo veiklą, siejamą su mokytojų mokėjimu mokytis, žinių pritaikymu ugdymo praktikoje siekiant padėti mokiniams (Postholm, 2012). Nuolatinis profesinis tobulėjimas grindžiamas savanorišku mokytojo dalyvavimu, kuris sustiprina įsitraukimą į vykstančius pokyčius ir inovacijų skatinimą bei diegimą švietimo erdvėje. Kokybinio tyrimo tikslas – atlikti įvairių sričių (pradinio ugdymo, kalbų (gimtosios ir užsienio), matematikos ir informacinių technologijų, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, meninio ugdymo ir technologijų) mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimosi poreikio ir turinio analizę ir pateikti rekomendacijas. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, buvo keliami šie tyrimo klausimai: Ką mokytojui reiškia X dalyko kompetencijų tobulinimasis? Su kokiais iššūkiais susiduria X dalyko mokytojas įgyvendindamas Bendrąją programą? Kaip mokytojas identifikuoja dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikius ir planuoja savo kompetencijų tobulinimo perspektyvą? Kas skatina tobulinti kompetencijas? Tyrimo metodologija grindžiama fenomenografinio tyrimo strategija. Ieškodami atsakymo į tyrimo klausimus, siekėme atskleisti, kokią kompetencijų tobulinimosi patirtį turi mokytojai, kaip jie tobulina savo kompetencijas ir su kokiais iššūkiais susiduria jas tobulindami. Be to, norėjome išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduriama ugdymo praktikoje – mokytojams įgyvendinant tam tikro mokomojo dalyko Bendrąsias programas. Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti ir teigiamas ugdymo praktikos bei kompetencijų tobulinimosi patirtis kaip prielaidas, suteikiančias kryptį ugdymo(-si) kokybei gerinti.[...]
Internet: https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/failai/Tyrimo-ataskaita-Dalykines-kompetencijos.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

49
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.