Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99240
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Aškinytė - Degėsienė, Rasa
Title: Filosofiniai ir edukaciniai loginiu mąstymu paremto moralės ugdymo principai
Other Title: Philosophical and educational principles of possibility to teach morals using logical thinking
Is part of: Žmogus ir žodis, 2013, t.15, nr. 4, p. 44-51
Date: 2013
Keywords: Racionalizmas;Moralė;Moraliniai sprendimai;Intencionali sąmonė;Rationality;Morality;Moral decisions;International consciousness
Abstract: Šiame straipsnyje pagrindžiama tezė jog „moralės galima išmokti“. Analizuojamos pagrindinės galimos moralinio ugdymo klaidos, ieškoma tinkamiausių edukacinių principų bei didaktinių sistemų, padedančių mokytis moralės. Atskleidžiama bei teoriškai pagrindžiama mąstymo svarba doriniame ugdyme bei galimybė taikyti loginio mąstymo kompetenciją kaip moralinių reiškinių analizavimo priemonę
The aim of this article is to analyze rationalist conception of moral education paradigm, to prove the thesis that „morality can be learned.“ Ethics in this article is presented as a science and studied according to the same manner and under the same conditions as other (social and human) sciences. The author of the paper analyzes the basic misunderstandings and mistakes in moral education and looks for the most successful methods and didactical principles for teaching ethics. The author discloses and theoretically justifies the importance of thinking in moral education and the ability to apply logical thinking competence as an analysis tool for moral issues.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99240
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 4 Filosofija

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.