Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99223
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Derkintienė, Sigita;Lukoševičius, Antanas;Budreikaitė, Asta
Title: Gender differences in physical appearance perception among 8th grade pupils
Other Title: VIII klasės berniukų ir mergaičių fizinės išvaizdos vertinimas
Is part of: Sporto mokslas, 2015, nr. 4, p. 23-29
Date: 2015
Keywords: Physical appearance;Adolescence;Body weight;Body build;Body shape;Fizinė išvaizda;Paauglystė;Kūno svoris;Kūno sudėjimas;Kūno forma
Abstract: Research background and hypothesis. Research demonstrates that the first signs of body dissatisfaction develop during childhood, i.e. at the age of 4-7; thus, we may argue that negative body image originates during childhood. However, the research of D. Raufelder, S. Braun, A. Latsch, and other authors (2014) demonstrates that body image is especially highlighted during the early adolescence as adolescents start focusing on their physical appearance. Adolescents at this age period undergo an intensive puberty. It is known as a transitional period from childhood to youth. It must be noted to the fact that precisely during this period complicated contradictions of physical and mental development emerge, while having a rather significant influence on the body image formation. Previous studies have shown that adolescents experience major physical, social, emotional, and moral changes. Due to such ongoing changes, adolescents’ physical appearance becomes one of the top concerns. It is known that dissatisfaction with physical appearance among girls is often reflected in a desire to be thinner, while among boys – a desire to be bigger, taller, become more muscular and have a nice body shape. Research has proven that adolescents have a very precise physical appearance, which is related to their own mental representation. However, there is a gap in research analyzing dissatisfaction with the physical appearance, i.e. body parts, among boys and girls. Research aim was, during the analysis process of body part satisfaction of adolescents undergoing the early period of adolescence, to compose a combined body image of this specific age period and identify gender differences. Research methods. The research was conducted during the months of March-April-May, 2012. A random probabilistic sampling method was used with the 8th grade pupils from 24 general education schools located in various cities and towns around Lithuania. The research sample was comprised of 1347 (boys n=674, girls n=673) 8th graders. Research results. Results of the present research allow to conclude that adolescents are more dissatisfied with such areas of the body build, which are phenotype dependent and more satisfied with the individual morphological features of the body (facial skin, feet, cheeks, ears, hair, chin, lips, eyes, neck), which are genotype dependent. There is a difference in perception of a body image among boys and girls (p=0,000). Boys are more content with their body parts as compared to girls.
Nors, kaip rodo tyrimai, pirmųjų nepasitenkinimo savo kūnu požymių pasitaiko jau vaikystėje, 4–7 metų amžiuje (taigi, galima sakyti, kad neigiamas kūno vaizdas pradeda formuotis jau vaikystėje), tačiau kūno vaizdas ypač aktualizuojamas ankstyvojoje paauglystėje, nes paaugliai pradeda daugiau dėmesio skirti fizinei išvaizdai. Šiuo amžiaus tarpsniu paaugliai intensyviai bręsta. Tai savotiškas pereinamasis laikotarpis iš vaikystės į jaunystę. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad būtent šiuo laikotarpiu atsiranda sudėtingas fizinės ir psichinės raidos neatitikimas, darantis įtaką kūno vaizdo formavimuisi. Tyrimai atskleidžia, kad paaugliai patiria svarbius fizinius, socialinius, emocinius ir moralinius pokyčius. Dėl tokių pokyčių šiuo laikotarpiu paaugliams didelės reikšmės turi jų fizinė išvaizda. Teigiama, kad mergaičių nepasitenkinimas fizine išvaizda dažnai rodo, kad jos nori būti plonesnės, o berniukai nori būti stambesni, aukštesni, turėti daugiau raumenų ir gražias kūno formas. Nustatyta, kad paaugliai turi labai konkrečią fizinę išvaizdą, kuri siejama su jų pačių įsivaizdavimais. Tačiau trūksta tyrimų, nagrinėjančių berniukų ir mergaičių nepasitenkinimą fizine išvaizda, t. y. kūno fizine sandara. Tyrimo tikslas – nustatyti 8 klasės berniukų ir mergaičių fizinės išvaizdos vertinimą. Tyrimas atliktas 2012 metų kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais. Paimta tikimybinė atsitiktinė 8 klasės mokinių imtis iš 24 bendrojo ugdymo mokyklų, esančių įvairiuose Lietuvos miestuose. Tiriamąją imtį sudarė 1347 (berniukai n = 674, mergaitės n = 673) 8 klasės mokiniai. Gauti tyrimo rezultatai atskleidė, kad paaugliai labiau nepatenkinti tomis kūno sudėjimo sričių dalimis, kurios priklauso nuo individo fenotipo, ir labiau patenkinti individuliais morfologiniais organizmo ypatumais (savo veido oda, pėdomis, skruostais, ausimis, plaukais, smakru, lūpomis, akimis, kaklu), priklausančiais nuo individo genotipo. Berniukai yra labiau patenkinti savo kūno sudėjimu negu mergaitės.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2015.26
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99223
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2015, Nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.