Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99222
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gudelienė, Birutė
Title: Sudėtinių grafemų «é», «è», «ê», «ë», «ē» vartosena Simono Daukanto Žodrodyje
Other Title: The use of compound graphemes «é», «è», «ê», «ë», «ē» in Simonas Daukantas’ Žodrodys
Is part of: Žmogus ir žodis, 2014, t.16, nr. 1, p. 62-69
Date: 2014
Keywords: Žodrodys;Sudėtinės grafemos;Grafemų vartosena;Daukanto rašyba;Žodrodys;Compound graphemes;Use of graphemes;Daukantas’ orthography
Abstract: Rašmenų medžiaga iš Simono Daukanto Žodrodžio (1838), papildomai remiantis lietuviškų Epitome Historiae Sacrae antraščių duomenimis bei Daukanto vadovėlių Prasmą łotinû kałbos (1837) ir Abecieła lîjtuwiû-kalnienû ir źiamajtiû kałbos (1842) atitinkamomis taisyklėmis, analizuota taikant aprašomąjį metodą bei lyginant ją su teorija. Straipsnyje ištirta sudėtinių grafemų «é», «è», «ê», «ë», «ē» vartosena 1838 metais Sankt Peterburge išleistame Simono Daukanto Žodrodyje toie kningelieie essontiu żodiù. Nustatyta, kad šiame darbe yra daugiau aptartųjų grafemų vartojimo atvejų, nei numato vadinamoji Daukanto taisyklė. Su Žodrodžiu tame pačiame leidinyje esančiose Epitome Historiae Sacrae lietuviškose antraštėse vartota mažiau grafemų – tik «è», «é». Dažniausiai grafemomis žymėti ilgieji ar trumpieji garsai [e·], [ĕ], tarminiai jų variantai. Tokia rašmenų vartosena rodo Daukanto ankstyvąjį rašybos kūrimosi etapą, ypač spausdinto žodyno rašybos ypatybes. Rašybai turėjo įtakos ir nevienalypė sudėtinių grafemų rašymo tradicija, perimta iš Mažosios Lietuvos ir Mikalojaus Daukšos raštų, kurta ir paties Daukanto.
The analysis of graphics from Simonas Daukantas’ Žodrodys (1838) as well as Lithuanian headlines from Epitome Historiae Sacrae and respective rules from Daukantas’ textbooks Prasmą łotinû kałbos (1837) and Abecieła lîjtuwiû-kalnienû ir źiamajtiû kałbos (1842) is based on the descriptive method and comparison with the theory. The article analysis the use of compound graphemes «é», «è», «ê», «ë», «ē» in Simonas Daukantas’ Žodrodyje toie kningelieie essontiu żodiù published in 1838 in St. Petersburg. It has established that this work includes more cases of the usage of the said graphemes than it is stipulated by Daukantas’ rule. A lower number of graphemes – only «è», «é» – was used in the Lithuanian headlines of Epitome Historiae Sacrae issued alongside with Žodrodys in the same publication. The graphemes most often denoted long and short sounds [e•], [ĕ], their dialectic variants. This use of graphics shows the early stage of the development of orthography by Daukantas, especially the particularities of spelling the printed lexis. The orthography was also impacted by multifaceted tradition of spelling compound graphemes taken over from writings originating in Lithuania Minor and written by Mikalojus Daukša and Daukantas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99222
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2014, t. 16, nr. 1: Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.